Pielęgniarki i położne napiszcie jak jest naprawdę!

Pielęgniarka - środki ochrony indywidualnej


Ankieta - bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych

Dnia 13 kwietnia na Portalu Pielęgniarek i Położnych, opublikowaliśmy artykuł, w którym prosiliśmy o wypełnienie ankiety o stopniu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w stacjach pogotowia ratunkowego, szpitalach i przychodniach.

Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem - do tej pory wypełniło ją ponad 600 pracowników medycznych. Chcielibyśmy, aby jeszcze wieksze grono osób wypowiedziało się w tym temacie, również pielęgniarki i położne, dlatego zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety.

Autorem ankiety jest Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kolejne osoby zachęcamy do wypełnienia, oczywiście anonimowej ankiety w przedmiotowej sprawie, a osobom, które już podzieliły się swoim zdaniem serdecznie dziękujemy.

Przejdź do wypełnienia ankiety: Poziom bezpieczeństwa pracy z pacjentami z COVID-19 w polskim systemie ochrony zdrowia

Przeczytaj także: Pielęgniarki piszą jak jest.
Zobacz także:

Położna: Zostałam wytypowana do skierowania do pracy przy pandemii.

Ministerstwo o płacach pielęgniarek po studiach pomostowych.

Od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania twarzy.