Pielęgniarki: szpitale nie wiedzą jak obliczyć rekompensaty.

Dodatki pielęgniarek za pracę w jednym miejscu.


Pielęgniarka - rekompensata za zakaz pracy w kilku miejscach

Rozporządzeniem ministra zdrowia dla pielęgniarek i położnych wprowadzono zakaz pracy w kilku miejscach. 

- Zakaz dotyczy w szczególności pielęgniarek i położnych z tzw. szpitali jednoimiennych oraz oddziałów dla pacjentów z Covidem w innych szpitalach. 

- Regulacją objęto pielęgniarki i położne zatrudnione w 111 podmiotach leczniczych.  

- Ogólne zasady co do wysokości rekompensaty zostały określone w rozporządzeniu. Natomiast brak szczegółowych wytycznych, które powinien opublikować Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Zobacz także: Pielęgniarka - rekompensata za jedno miejsce pracy. Wytyczne NFZ.

rp.pl informuje w artykule z dnia 8 maja 2020 roku, że medycy skarżą się, że szpitale nie wypłacają im rekompensat za pracę w jednej placówce. Dyrektorzy bronią się, że NFZ nie określił kryteriów. Dotyczy to także pielęgniarek i położnych. 

W niektórych placówkach proponuje im się połowę tego, co powinni dostać zgodnie z wytycznymi resortu zdrowia. A kiedy pytają, dlaczego tylko tyle, słyszą: „bo tak" – mówi Damian Patecki z Naczelnej Rady Lekarskiej, współzałożyciel Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Tyle że szefowie placówek nie wiedzą, jak oszacować wysokość rekompensat dla poszczególnych pracowników i apelują o jasne kryteria:

– Nie wiemy, czy rekompensata ma być liczona od podstawy wynagrodzenia czy od sumy, jaką daje podstawa plus dodatki. A różnica może być znaczna, bo jeżeli np. taka osoba pełni w moim szpitalu funkcję kierowniczą i ma 20 lat wysługi, jej podstawa powiększa się nawet o 55 proc. – mówi gen. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

– Nie wiadomo też, czy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą 80 proc. wypracowanego przychodu jest jego wartością brutto czy netto – tłumaczy dyrektor WIM, który chciałby też wiedzieć, czy w szacunkach ma uwzględniać płacony przez część pracowników podatek VAT i czy w kwocie, jaką pracownik zarabiał w innej lecznicy, zawrzeć także pełnione tam dyżury.

Czytaj więcej w artykule pt. Szpitale nie wiedzą, jak liczyć rekompensaty dla lekarzy za pracę w jednej placówce

źródło: rp.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Rekompensaty dla pielęgniarek

Pielęgniarki - praca w jednym miejscuZobacz także:

Praca dla pielęgniarki: stażowe, dodatek nocny i świąteczny, jubileuszówka.

Pielęgniarka - 5 tys. za zakażenie 100 tys. za zgon.

Pielęgniarki objęte przez MZ bezpłatnym dodatkowym ubezpieczeniem.