Skandaliczne dodatki za COVID - lekarz 160 PLN, pielęgniarka 18 PLN za godzinę.

Dodatki dla pielęgniarek.

Poseł w interpelacji poselskiej z dnia 13 maja 2020 roku do ministra zdrowia porusza zagadnienie dotyczące wysokości dodatków dla personelu medycznego w związku z COVIDEM. Poseł podaje przykład rażącej dysproporcji w zakresie wysokości dodatków specjalnych i zadaje ministrowi zdrowia pytanie: Czy i kiedy rząd planuje ujednolicić dodatki specjalne dla służb medycznych pracujących przy zwalczaniu COVID-19, szczególnie dla pielęgniarek. 


Sprawa dodatków za COVID dla pielęgniarek

- Minister zdrowia jest adresatem interpelacji poselskiej w sprawie dodatków specjalnych dla personelu medycznego za pracę w okresie pandemii.

- Poseł podaje przykład rażącej dysproporcji w zakresie wysokości przedmiotowego dodatku.    

 W interpelacji pada kilka pytań. Jedno z nich dotyczy kwestii ujednolicenia wysokości dodatków specjalnych dla medyków. 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za pracę dla służb medycznych w okresie epidemii

Szanowny Panie Ministrze,

mając na uwadze nieustanne zagrożenie pandemii związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz wielką ofiarność i ogromną rolę służb medycznych udzielających świadczeń i niosących bezpośrednią pomoc w związku ze zwalczaniem epidemii zwracam sie do Pana Ministra z prośbą o udzielenie wyjaśnienia.

Praca bezpośrednio przy chorych na COVID-19 lub z ryzykiem zakażenia koronawirusem wiąże się z ogromnym obciążeniem psychicznym i stresem, a często z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z zamieszkiwaniem poza domem, dodatkowym wyżywieniem, kosztami dojazdów itp.

Służby medyczne codziennie pracujące z pacjentami chorymi na COVID-19 w szpitalach jednoimiennych i oddziałach zakaźnych informują o nierównych płacach i niezrozumiale naliczanych dodatkach za pracę z osobami zarażonymi.

W miesiącu kwietniu pielęgniarka pracująca z osobą zakażoną COVID-19 otrzymywała dodatek za pracę w wysokości 5 zł brutto za godzinę, natomiast lekarz otrzymywał 120 zł brutto dodatku za godzinę.

W okresie maja kwota ta wzrosła dla pielęgniarki do 18 zł brutto, natomiast dla lekarza do 160 zł brutto.

Pielęgniarki informują o zbyt małej liczbie obłożonych dyżurów. W szpitalach przebywają osoby starsze z DPS-ów, które to wymagają większej opieki.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy i kiedy rząd planuje ujednolicić dodatki specjalne dla służb medycznych pracujących przy zwalczaniu COVID-19, szczególnie dla pielęgniarek i ratowników medycznych?

2. W jakim stopniu rząd planuje dopłaty dla szpitali, w których medycy korzystają z programu Hotel dla Medyka?

3. W jaki sposób rząd zamierza zrekompensować straty, jakie musiały ponieść szpitale w związku ze zmianą struktury organizacyjnej (utworzenie oddziałów zakaźnych, zapewnienie ich obsługi)?

4. Ilu lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, innych pracowników szpitali uległo zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 od początku epidemii?

Agnieszka Hanajczyk

Poseł na sejm RP

13 maja 2020 roku

Zobacz także:

Pielęgniarki - praca w jednym miejscu

Rekompensaty dla pielęgniarekZobacz także:

Pielęgniarka: Znikąd nie dostaliśmy pomocy ani wsparcia.

Rekompensaty pielęgniarek - NFZ opublikował wzór oświadczenia.

NFZ - rekompensaty dla pielęgniarek według zarobków z marca lub miesiąca poprzedzającego.