Pielęgniarki - pośród piętnastu wskazanych specjalizacji brakuje właśnie tej.

Specjalizacje pielęgniarek.


Pielęgniarka operacyjna

Poniżej publikujemy interpelację poselską w sprawie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Szanowny Panie Ministrze,

otrzymałam informację, że zarządzeniem z dnia 12 lutego 2020 roku powołał Pan Podzespoły merytoryczne ds. opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Niestety pośród piętnastu wskazanych specjalizacji brakuje Podzespołu ds. wprowadzania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w pielęgniarstwie operacyjnym.

Pielęgniarstwo operacyjne to najszybciej rozwijająca się dziedzina. Edukacja w tym zakresie musi nadążać za ogromnym postępem chirurgii, w tym także chirurgii robotowej (system da Vinci), rekonstrukcyjnej oraz technik małoinwazyjnych wkraczających do każdej dziedziny medycyny zabiegowej. Prawie codziennie nauki medyczne wprowadzają nowe standardy i coraz bardziej skomplikowane technologie. Przygotowanie sprawnej i w pełni odpowiedzialnej instrumentariuszki, która jest partnerem dla operatora, trwa kilka lat. Choć tak naprawdę nauka w tym zawodzie nigdy się nie kończy, a szybki rozwój tej dziedziny wymusza na pielęgniarkach operacyjnych nieustanne wysokospecjalistyczne szkolenia.

Warto zaznaczyć, że ogólne uniwersyteckie wykształcenie pielęgniarek i położnych na studiach I i II stopnia nie przygotowuje do wykonywania zawodu instrumentariuszki. Zaledwie od kilku lat niektóre uczelnie wyższe (np. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) dodały moduł „Blok Operacyjny”. Wprowadzone przez wspomniane wyżej uczelnie rozwiązania nie są jednak wystarczające, gdyż spełniają one w zasadzie funkcję zapoznawczą z tą specjalizacją ze względu chociażby na zbyt małą liczbę godzin. W żadnym cywilizowanym państwie nie ma takiej możliwości, by przy wykonywaniu tak odpowiedzialnej i ważnej pracy przeszkolenie na stanowisku pracy mogło zastąpić specjalistyczne kształcenie podyplomowe. Wręcz przeciwnie, niektóre kraje kształcą pielęgniarki operacyjne na poziomie studiów magisterskich jako oddzielny kierunek.

Pielęgniarki i położne operacyjne to ważna i prężna grupa zawodowa, która od 1999 roku posiada kilka stowarzyszeń, w tym Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek. Od 2014 roku pielęgniarki operacyjne zrzeszają się także w Europejskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek Operacyjnych EORNA i wydają własne czasopisma. Tym bardziej wydaje się być nieporozumieniem pominięcie tej grupy zawodowej w Podzespołach merytorycznych powołanych przez Pana 12 lutego 2020 roku.

Proszę o zapoznanie się z tematem niniejszej interpelacji i odpowiedź na pytania.

1. Dlaczego nie powołano Podzespołu ds. wprowadzania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w pielęgniarstwie operacyjnym?

2. Czy Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do jakiejkolwiek organizacji zrzeszającej pielęgniarki operacyjne w sprawie udziału w podzespołach merytorycznych?

3. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu tej ważnej specjalizacji pielęgniarskiej? Jeśli tak, czy zmiany będą sygnalizowane z wyprzedzeniem i konsultowane z grupą zawodową, której one dotyczą?

Z poważaniem
Joanna Jaśkowiak

źródło: strona internetowa SejmuZobacz także:

Pielęgniarki - ministerstwo dało dyrektorom środki na wzrost wynagrodzeń.

Sejm - dodatek dla pielęgniarki to średnio 3 tys. PLN.

Za śmierć pielęgniarki nie 100 a 250 tys. PLN.