Zakażenia pielęgniarek - kwestia rejestru.

Pielęgniarki w dobie pandemii.


Rejestr zakażeń pielęgniarek - interpelacja poselska

Pod koniec czerwca na stronie sejmowej pojawiła się interpelacja w sprawie monitorowania zakażeń wśród pracowników i pracownic wykonujących zawody medyczne (czytaj oryginalny tekst interpelacji - zakażenia pielęgniarek).

Poseł Franciszek Sterczewski zwraca się do Ministra Zdrowia z prośbą o udostępnienie danych dotyczących liczby pracowników medycznych zakażonych koronawirusem, co miałoby zwiększyć bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych. Podkreśla również znaczenie takich statystyk dla przyszłych badań i zapobiegania kolejnych pandemii. Autor interpelacji zadaje  Ministrowi pytania dotyczące wprowadzenia dostępnego rejestru liczby zakażeń osób wykonujących zawody medyczne oraz jasnych mechanizmów monitorowania i zgłaszania takich przypadków.

Rejestr zakażeń pielęgniarek - co na to Minister Zdrowia?

Dwa miesiące później (!) Podsekretarz Stanu odpowiada na powyższą interpelację. Dowiadujemy się, że statystyki odnośnie osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są zbierane w dwóch systemach, przy czym w obu z nich, obok innych danych znajdziemy przynależność pacjenta do zawodu medycznego. Stąd Ministerstwo uważa, iż nie ma potrzeby wprowadzania osobnego rejestru dla pielęgniarek.

Wiktoria Wrembel, pielegniarki.info.pl