Pielęgniarki - współczynniki pracy, zembalowe w 2021 - spotkanie z ministrem.

Działalność związku pielęgniarek i położnych.


Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych informuje

4 września 2020 roku na stronie facebookowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych opublikowana została wypowiedź przewodniczącej związku.

Pani Krystyna Ptok informuje o posiedzeniu Zarządu Krajowego dotyczącym problemów środowiska zawodowego w całym kraju oraz podsumowania porozumienia zawartego w 2018 r. 

Postulaty do Ministra Zdrowia

Na posiedzenie Zarządu zaproszony został nowy Minister Zdrowia, pan Adam Niedzielski. Przekazane zostały mu gratulacje z powodu objęcia wymagającej funkcji, dodatkowo w tak trudnym okresie. Ponadto minister otrzymał od związku jedenaście pilnych postulatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych do załatwienia. 

Wzrost wynagrodzeń, współczynniki pracy, normy zatrudnienia

Główny postulat dotyczy utrzymania w kolejnym roku wzrostu wynagrodzeń wynikających z realizacji tzw. „ustawy zembalowej”. Kolejnymi poruszanymi sprawami są: niezadowolenie środowiska zawodowego z nowych współczynników, realizowanie norm zatrudnienia w niewłaściwy sposób w wielu jednostkach. Innym postulatem jest podnoszony od początku pandemii wniosek o dodatki do wynagrodzeń dla pracujących z Covid-19. Takie premie wypłacane są w innych przypadkach, takich jak policja, straż graniczna czy nauczyciele, czego nie można powiedzieć o ochronie zdrowia (ponieważ środki dla szpitali nie zawsze są przeznaczane na gratyfikację pracowników). 

Reakcja Ministra Zdrowia

Po więcej szczegółów przewodnicząca zaprasza do zapoznania się z treścią pisma, które otrzymał Minister Zdrowia. Z odpowiedzi Adama Niedzielskiego związek dowiadział się, iż planowane jest posiedzenie zespołu do spraw ochrony zdrowia oraz wskazany zostanie termin rozmów z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.

Pierwszy numer Gazety Związkowej Pielęgniarek

Na koniec Krystyna Ptok przedstawia pierwszy numer Gazety Związkowej. Tematy poruszane w tym wydaniu to m.in. obliczanie podwyżek od lipca 2020r., działania związku w czasie pandemii, pisma kierowane do Ministra Sprawiedliwości czy relacja z protestu w Rzeszowie. Przewodnicząca serdecznie zaprasza do zapoznania się z treścią pierwszego numeru nowego kwartalnika. 

Jak oceniacie działania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych opisywane przez panią przewodniczącą związku?

Wiktoria Wrembel, pielegniarki.info.pl