Pielęgniarki - formalna likwidacja szpitali jednoimiennych.

Pielęgniarki w pandemii


Strategia ministerstwa walki z pandemią na jesień

Wojewodowie i Ministerstwo Zdrowia wydali już ponad 540 decyzji administracyjnych dotyczących szpitali w związku z realizacją strategii walki z pandemią na jesień. Dzięki temu powstają trzy poziomy zabezpieczenia szpitalnego.

- Strategia związana ze zwalczaniem epidemii COVID-19 obowiązuje od dnia jej ogłoszenia. Obecnie, mówiąc w przenośni, dostrajamy nasz system ochrony zdrowia, do kierunków działań wskazanych w strategii. Szczególnie istotne w tym kontekście jest przygotowanie do nowych zasad, w nowej jesiennej rzeczywistości, szpitali, na trzech poziomach ich funkcjonowania – mówi minister zdrowia dr Adam Niedzielski.

Poziomy zabezpieczenia szpitali

Do tej pory głównymi placówkami, które zajmowały się pacjentami z koronawirusem były szpitale jednoimienne, jednak strategia walki z pandemią zmienia system zabezpieczenia szpitalnictwa. Zgodnie z założeniami strategii lecznictwo szpitalne dla pacjentów z koronawirusem zostało podzielone na trzy poziomy.

- W sumie Ministerstwo Zdrowia wydało 89 decyzji administracyjnych dla szpitali, a wojewodowie – ponad 450 – mówi Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. - W przypadku szpitali działających jako spółki decyzję wydawało Ministerstwo Zdrowia, w przypadku pozostałych placówek – wojewodowie.

Jak podkreśla wiceminister Kraska szpitale są przygotowywane do walki z koronawirusem na jesień. Dzięki już wydanym decyzjom w pierwszym poziomie zabezpieczenia znajdzie się 374 szpitali należących do tzw. sieci szpitali. Kolejnych 69 decyzji dotyczy oddziałów zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych, które są zakwalifikowane do II poziomu.

Szpitale wielospecjalistyczne w trzecim poziomie zabezpieczenia

Zgodnie ze strategią na najwyższym, trzecim poziomie znalazło się 9 szpitali wielospecjalistycznych. Są w nich m.in. oddziały: internistyczny i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa i neonatologii, kardiologiczny, intensywnej terapii i ortopedyczny. Do tych placówek będą trafiali pacjenci z rozpoznanym koronawirusem, którzy wymagają wysokospecjalistycznego leczenia. Jednak będzie można w nich udzielać świadczeń także osobom, które nie są zakażone koronawirusem.

Szpitale wielospecjalistyczne zaliczone do trzeciego poziomu zabezpieczenia:

1. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 

2. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 

3. SPZOZ Puławy w Puławach

4. Szpital Uniwersytecki w Krakowie

5. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 

6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie -Koźlu

7. SPZOZ MSWiA w Białymstoku

8. Megrez sp. z o.o. w Tychach

9. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu

źródło: www.gov.pl

*śródtytułu pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl