Brak pielęgniarek - nadciąga katastrofa.

Pielęgniarstwo - braki kadrowe.


Pielęgniarek w Polsce zabraknie 

W ostatnich dniach na stronie TVP3 Wrocław ukazał się materiał dotyczący braku pielęgniarek na rynku pracy. Problemem poruszanym w filmie jest prawdopodobne zmniejszenie liczby pielęgniarek. Ponad połowa z nich jest w wieku emerytalnym i w niedalekiej przyszłości zakończy swoją pracę zawodową.

Więcej pielęgniarek odchodzących niż rozpoczynających pracę 

Pielęgniarek odchodzących na emeryturę jest więcej niż nowych chętnych do pracy w tym zawodzie. W tej sprawie odbyła się ostatnio konferencja w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, w której wzięły udział środowiska lekarskie, samorządowe i akademickie. Jak zaznacza Rektor Szkoły, Izby Pielęgniarskie od wielu lat sygnalizują, iż może wydarzyć się sytuacja, w której zabraknie osób do wykonywania tego zawodu.

Średnia wieku pielęgniarki to ponad 50 lat

"Średnia wieku w Okręgowej Izbie Pielęgniarek w Jeleniej Górze to jest 55 lat dla pielęgniarki i 53 dla położnej" - mówi przewodnicząca tejże izby. Z tego faktu wynika, iż istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na młodych członków kadr.

Pielęgniarki poszukiwane na rynku pracy 

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej podaje, że jest w stanie zatrudnić 20-30 osób na pełen etat. Największe braki są wśród położnych, istnieje duże zapotrzebowanie na nowych pracowników w tej grupie zawodowej.

Brak pielęgniarek - lekarstwem wyższe wynagrodzenia 

Chcąc zahamować zmniejszanie kadr pracowniczych wprowadzono dodatek ministerialny i uwolnienie pensji związanej z ustawą o wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Pensje magistrów ze specjalizacją, będących na szczycie drabiny zarobkowej mogą osiągać podstawę wysokości nawet 5000 zł.

Zachęcić młode osoby do studiowania pielęgniarstwa

Samorząd Województwa Dolnośląskiego postanowił w tym celu uruchomić Stypendium Marszałkowskie. W praktyce jest to 1000 zł miesięcznie dla osób będących na trzecim roku, decydujących się na podjęcie pracy w dolnośląskich szpitalach.

Pielęgniarki w  wieku emerytalnym

Szacuje się, iż w ochronie zdrowia pracuje obecnie ok. 230 tyś. pielęgniarek i ponad 28 tyś. położnych. W najbliższych latach ponad 100 tyś. z nich nabędzie uprawnienia emerytalne. Czy grozi nam katastrofa z powodu braku pielęgniarek

Wiktoria Wrembel, pielegniarki.info.pl