Liczba zmarłych zakażonych pielęgniarek - nowe dane ministerstwa.

Zakażone pielęgniarki.


Interpelacja w sprawie zgonów wśród zakażonych pielęgniarek

Pod koniec lipca do ministra zdrowia wpłynęła interpelacja poruszająca kwestię liczby zgonów wśród zakażonego personelu medycznego. Autor interpelacji podkreśla niepokojącą sytuację dotyczącą niedoborów środków ochrony indywidualnej dla kadry medycznej. Jako najbardziej narażona na kontakt z wirusem grupa, medycy, muszą być dobrze wyposażeni we wszelkie zabezpieczenia przed zakażeniem, aby nie stać się przyczyną masowego rozprzestrzeniania koronawirusa.

Zmarło 5 zakażonych pielęgniarek

W związku z powyższym, posłanka Joanna Mucha zwraca się do ministra z kilkoma pytaniami. Jedno z pytań dotyczy liczby zgonów na skutek zakażenia wirusem wśród personelu medycznego. Z upoważnienia Ministra Zdrowia, po prawie dwóch miesiącach na pytanie odpowiedzi udzielił Sekretarz Stanu. Waldemar Kraska przedstawia dane wg systemu EWP na dzień 25 sierpnia oraz systemu IKARD na dzień 20 sierpnia. Jako Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych angażujący się w sprawy związane z pandemią pod kątem warunków pracy i wynagradzania personelu pielęgniarskiego, z przykrością informujemy, iż spośród zakażonych pielęgniarek zmarło 5 osób. Ministerstwo informuje również, o zgonie 6 lekarzy i 1 ratownika medycznego - według stanu na 25 i 20 sierpnia. 

Wiktoria Wrembel, pielegniarki.info.pl