Co z zembalowym dla pielęgniarek po 1 stycznia 2021 roku.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Zembalowe - historia z dodatkami dla pielęgniarek

Instytucja zembalowego dla pielęgniarek sięga roku 2015, kiedy to izba i związek pielęgniarek podpisały z ministrem zdrowia oraz prezesem NFZ porozumienie. Na mocy tego porozumienia ustalono, że pielęgniarki dostaną nie podwyżki wynagrodzenia ale .... dodatki. Przez cztery lata. 

Wysokość ustalonych dodatków? Jałmużna! Jałmużna według definicji słownikowej to: datek dla biednych i potrzebujących". Więcej czytaj w artykule pt.: Mariusza Mielcarka kilka refleksji o zembalowym dla pielęgniarek.

W kolejnym porozumieniu z 2018 roku ustalono, że przedmiotowe dodatki zostaną włączone do wynagrodzenia zasadniczego. Z jakim skutkiem? O tym też kilka zdań w powyższym artykule. 

Następnie w roku 2019 ministerstwo zdrowia zapowiada, że zmieni sposób przekazywania środków finansowych do konkretnych placówek ochrony zdrowia. Na czym ma polegać zmiana?  

Otóż przedmiotowe środki finansowe na dodatki nie będą przekazywane np. do szpitali na konkretne pielęgniarki i położne, a dyrektor musiał szczegółowo wykazać ich rozdysponowanie do NFZ. Teraz ministerstwo chce te środki włączyć do ogólnej wyceny świadczeń medycznych. Jak to zrobić technicznie? Konia z rzędem temu kto to ogarnie. Z drugiej strony pielęgniarki mają  podpisane umowy o pracę, zawierające kwoty wynikające z włączenia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Niektóre tylko aneksy obowiązujące na czas obowiązywania dotychczasowych przepisów płacowych (1200 PL do podstawy).

Wniosek: pielęgniarce i położnej po zmianie sposobu przekazywania pieniędzy na dodatki przez NFZ nic się nie będzie należało! To co dostanie będzie zależało od dobrej woli pracodawcy. 

Pierwszą próbę zmiany sposobu przekazywania pieniędzy na "dodatki" minister zdrowia podjął w roku 2019. Miała ono wejść w życie w 2020 roku. 

Teraz minister zdrowia w roku 2020 (o zgrozo! w okresie pandemii) kolejny raz wraca do tematu zmiany mechanizmu przekazywania środków finansowych na dodatki dla pielęgniarek. To są miliardy złotych, które chętnie po swojemu rozdysponują dyrektorzy jednostek ochrony zdrowia. 

I teraz bomba! 

Należy zadać sobie pytanie. Na jakiej podstawie minister zdrowia występuje z propozycją zmiany przedmiotowego mechanizmu przekazywania środków finansowych?

Otóż w porozumieniu z 2018 roku związki zawodowe zgodziły się na zapis:

"Strony przystąpią do prac nad projektem ustawy, który zastąpi regulacje zawarte w rozporządzeniach dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, w marcu 2019 r.".

Ciąg dalszy nastąpi...

Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl