Zobacz wysokość wypłaconego dodatku dla pielęgniarki za COVID-19.

Dodatki dla pielęgniarek.


Dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych 

Poniżej publikuję decyzję w sprawie wypłaty przez NFZ, za pośrednictwem szpitala, dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia pielęgniarki, zatrudnionej na umowie kontraktowej. 

Decyzja o przyznaniu przedmiotowego dodatku została wystawiona z dniem 17 listopada a dodatek dotyczy miesiąca września(!).

Dlaczego takie opóźnienie. Dlaczego za wrzesień 2020 szpital wystawił dwie decyzje, które publikuję poniżej?

Otóż w dniu 4 września 2020 minister zdrowia zmienił polecenie dla prezesa NFZ w sprawie sposobu wypłaty dodatków za COVID-19. Dlatego jedna decyzja dotyczy okresu od 1 do 4 września. Druga od 5 do 30 września. 

Warto podkreślić, że powyższy dodatek nie ma nic wspólnego z dodatkami, które zostały wpisane do ustawy z października 2020 roku, którą podpisał prezydent w dniu 3 listopada. Natomiast ta ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. 

Powyższy dodatek wynika z polecenia ministra zdrowia dla prezesa NFZ w sprawie dodatków za COVID-19. Dodatek ten obecnie wynosi 50% wynagrodzenia zasadniczego, osoby zatrudnionej na umowę o pracę oraz maksymalnie 10 tysięcy PLN dla osoby zatrudnionej na umowie kontraktowej. 

Dodam także, że z dniem 1 listopada 2020 roku, zgodnie z nowym poleceniem ministra dla prezesa NFZ dodatki powyższe wyniosą: 100% wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnie 15 tysięcy PLN dla osoby zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej. 

Mariusz Mielcarek