Radziwiłł: Praca w szpitalu tymczasowym "wyjątkowym wyzwaniem zawodowym".

Pielęgniarki w pandemii


Pielęgniarka - praca w szpitalu tymczasowym

Warszawa, 10 listopada 2020 r.

BW-I.021.160.2020.EC

Pani
Anna Dudzińska
Przewodnicząca
Warszawskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w związku z pismem z 2 listopada br., zawierającym prośbę o zgłaszanie Członków Izby do pracy w kolejnym szpitalu tymczasowym w Warszawie, pragnę poinformować, że uruchomiliśmy dodatkowe ułatwienie dla osób chętnych.
Jest to strona https://szpitaltymczasowy.waw.pl/, służąca do rekrutacji personelu do wszystkich szpitali tymczasowych tworzonych w województwie mazowieckim. Znajdą tam Państwo formularz aplikacyjny, numery telefonów kontaktowych oraz informacje o delegowaniu do pracy przy przeciwdziałaniu epidemii.

Znając profesjonalizm i odpowiedzialną postawę Członków Izby, wierzę, że nie zabraknie osób gotowych podjąć to wyjątkowe wyzwanie zawodowe.

Za wszystkie deklaracje już teraz z serca dziękuję.

Z poważaniem

Konstanty Radziwiłł

Wojewoda Mazowiecki