Pielęgniarki oburzone stwierdzeniem: brakiem poczucia wstydu jest upominanie się o pieniądze.

Dodatki dla pielęgniarek.


Wynagradzanie pielęgniarek w pandemii

Dzień dobry.

W imieniu moich koleżanek zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii wypłat 100% dodatku dla pracowników Bloków Operacyjnych. 

Pracujemy w szpitalu III poziomu. Jesteśmy oddziałem zabiegowym leczącym pacjentów zakażonych covid, wymagających interwencji zabiegowej dla całego województwa zachodniopomorskiego (jednocześnie w wąskim zakresie prowadzimy działalność zabiegową dla pacjentów niezakażonych). 

Według Dyrektora nie należy nam się dodatkowe wynagrodzenie. Dyrektor uważa, że nasz wkład w walkę z covid jest mały lub żaden. Dzięki takiej ocenie jesteśmy nieliczną grupą w szpitalu, która nie dostała żadnych pieniędzy. Nawet administracja i służby gospodarcze otrzymały dodatkowe pieniądze, natomiast nasza praca z pacjentem Covid +, wymagającym operacji nie została doceniona. Czujemy się pokrzywdzone i upokorzone stwierdzeniem, że "brakiem poczucia wstydu jest upominanie się o pieniądze".

Wiemy, że inne szpitale wypłacają dodatkowe pieniądze pielęgniarkom operacyjnym nawet za kontakt epizodyczny.

Pozdrawiam
Pielęgniarka operacyjna 

Dane autora do wiadomośći redakcji.
Wybrała: Katarzyna Kropska, pielegniarki.info.pl 

Apel Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Apelujemy do pielęgniarek i położnych o przekazywanie do redakcji Portalu informacji w sprawie bieżącej sytuacji w Waszych zakładach pracy, w kontekście warunków wykonywania praktyki zawodowej oraz wynagrodzeń w okresie pandemii.

Informacje prosimy przekazywać na adres meilowy: [email protected]
Wasze wiadomości będziemy publikować na Portalu. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe, pozostaną do wiadomości redakcji.