Pielęgniarki - tyle ministerstwo wydało na reklamę pielęgniarstwa.

Pielęgniarstwo 2021.

Ministerstwo zdrowia reklamuje pielęgniarstwo

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie finansowania przez Ministerstwo Zdrowia kampanii reklamowych w mediach

Szanowny Panie Ministrze,

finansowanie kampanii reklamowych w mediach jest częstym narzędziem komunikacji instytucji publicznych ze społeczeństwem. Ważne, by były one kierowane do zróżnicowanych grup odbiorców, a ponoszone na nie koszty osiągały założone efekty. W sytuacji trudności gospodarczych państwa kluczowe jest takie wydatkowanie środków, by nie budziło to żadnych wątpliwości opinii publicznej.

Dlatego też chciałabym zapytać:

1. W jakiej wysokości środki finansowe zostały przeznaczone w roku 2019 i 2020 na kampanie reklamowe, produkcję i emisję spotów, programów w telewizji publicznej i radiu publicznym? Czego dotyczyły ww. kampanie? Co wchodziło w ich skład?

2. Gdzie poza TVP i Polskim Radiem Ministerstwo kierowało płatne kampanie społeczne i ważne ogłoszenia lub reklamy oraz ile na te kampanie w poszczególnych mediach/nośnikach wydano?

Ministerstwo odpowiada w sprawie reklamowania pielęgniarstwa

Warszawa, 06 stycznia 2021

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej polskiej
Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją Pani Posłanki Pauliny Henning-Kloski, przekazaną
w dniu 15.12.2020 r. w sprawie finansowania przez Ministerstwo Zdrowia kampanii
reklamowych w mediach, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Środki finansowe przeznaczone na realizację kampanii społecznych, produkcję
i emisję spotów społecznych oraz programów wyniosły między innymi:

(...) - ok. 530 tys. zł: organizacja kampanii „Stawiam na przyszłość” realizowanej w ramach
projektu "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem kampanii było prowadzenie działań
informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na rzecz promocji zawodu pielęgniarki
i położnej. (...)

żródło: sejm.gov.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek