Pielęgniarki zarabiają rewelacyjnie. Niektóre.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych 

Poniżej publikuję decyzję w sprawie wypłaty przez NFZ, za pośrednictwem szpitala, dodatku w wysokości 100% wynagrodzenia pielęgniarki, zatrudnionej na umowie kontraktowej. 

Decyzja o przyznaniu przedmiotowego dodatku została wystawiona z dniem 8 stycznia 2021 roku a dodatek dotyczy miesiąca grudnia 2020.

Dotychczas ta pielęgniarka otrzymywała rekompensatę w wysokości 10 tyś. PLN miesięcznie (od maja do października 2020 roku). Obecna kwota 15 tyś. PLN wynika z polecenia ministra zdrowia w sprawie podwyższenia maksymalnej wysokości przedmiotowego dodatku z 10 tyś. do 15 tyś. PLN. 

Należy publikować pozytywne przykłady w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Tego wymaga zwykła ludzka uczciwość. Tam gdzie trzeba to krytykujmy. 

Zobacz więcej w aktualnościach w dziale: dodatki dla pielęgniarek

Mariusz Mielcarek