Pielęgniarki - określono zasady podziału na grupy w siatce płac.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - podział na grupy w nowej siatce płac

Ustalenia z posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia
17 lutego 2021 r.

1. W trakcie posiedzenia dokonano przeglądu przedstawionych przez partnerów społecznych propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

2. Po dyskusji ustalono, że na kolejnym posiedzeniu 26 lutego 2021 r. strona rządowa zaprezentuje propozycje zmian wartości współczynników pracy określonych w załączniku do ustawy obejmujące m.in. skutki wzrostów wynagrodzeń dokonywanych obecnie za pomocą wyodrębnionych strumieni środków finansowych oraz wpływ tych zmian na wszystkie grupy zawodowe objęte ustawą. Opracowując propozycje zmian strona rządowa weźmie pod uwagę przyśpieszenie daty pierwszego osiągnięcia docelowych najniższych wynagrodzeń określonej obecnie na datę 31 grudnia 2021 r.

3. Strona rządowa udostępni stronie społecznej narzędzie o roboczej nazwie „kalkulator do wyliczeń wynagrodzeń” do piątku 19 lutego 2021 r.

4. Strona rządowa przekaże członkom Zespołu wersje elektroniczne rozdawanych materiałów.

5. Strona związkowa zawnioskowała o udział Ministra Zdrowia w kolejnym posiedzeniu.

6. Kolejne posiedzenia odbędzie się 26.02 o godzinie 11.00.

źrodło: ozzpip.pl - 17 lutego 2021 roku


Na powyższym spotkaniu ustalono podział zawodów medycznych na 14 grup.  Podział ten uwzględnia wykształcenie i kwalifikacje. Według jakiego klucza? Niestety nie wykształcenia i kwalifikacji posiadanych przez pracownika ale "oczekiwanego na danym stanowisku pracy". 

Na kolejnym spotkaniu ministerstwo zdrowia ma przedstawić nowe wskaźniki pracy, które mają zrekompensować pielęgniarkom i położnym likwidację dodatku zembalowego z dniem 1 lipca 2021 roku. 

Zobacz także: Nowy podział pielęgniarek w projekcie siatki płac

Mariusz Mielcarek