Ministerstwo zdrowia - pielęgniarka zarobi 8 347 PLN.

Nowa siatka płac pielęgniarek.


Nowa siatka płac pielęgniarek 

Na ostatnim posiedzeniu zespołu negocjacyjnego w sprawie wynagrodzeń w ochronie zdrowia, omawiano kwestię nowych współczynników pracy dla wszystkich medycznych grup zawodowych.

W zakresie zawodów pielęgniarki i położnej, ministerstwo zdrowia, przedstawiło poniższą propozycję. Obejmuje ona: współczynnik pracy, który ma obowiązywać od 1 lipca 2021 roku (nie od 1 grudnia), wynikające z tego najniższe wynagrodzenie zasadnicze oraz wynagrodzenie łączne wraz z pochodnymi. 

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnctwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia:

- proponowany współczynnik pracy od lipca: 1,06
- najniższe wynagrodzenie zasadnicze na 1 lipca 2021 wg proponowanych współczynników: 5 478 zł
- wysokość łącznych wynagrodzeń z pochodnymi: 8 347 zł

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa:

- proponowany współczynnik: 0,81
- najniższe wynagrodzenie: 4 186 zł
- wysokość łącznych wynagrodzeń z pochodnymi: 6 292 zł

Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia:

- proponowany współczynnik: 0,73
- najniższe wynagrodzenie: 3 772 zł
- wysokość łącznych wynagrodzeń z pochodnymi: 5 509 zł

Zobacz także: 

Nowa siatka płac pielęgniarek - dodatek stażowy. 

Nowa siatka płac pielęgniarek - wynagrodzenie za nocki. 

​​​Mariusz Mielcarek