Pielęgniarki już otrzymały znaczące podwyżki.

Nowa siatka płac


Wynagrodzenie pielęgniarek - stanowisko ministerstwa zdrowia

Poniżej publikujemy fragment pisma datowanego na dzień 5 marca 2021 r., którego autorem jest wiceminister zdrowia, a który jest odpowiedzią na zapytanie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

(...) Ponadto trzeba wziąć pod uwagę, że pielęgniarki i położne otrzymały już znaczące podwyżki wynagrodzeń wynikające z porozumień z Ministrem Zdrowia, co skutkuje, że w tych grupach zawodowych aktualne poziomy wynagrodzeń są wyższe niż w przypadku innych grup zawodowych nieobjętych dotąd znaczącymi celowymi podwyżkami wynagrodzeń (w szczególności chodzi o osoby zaliczone do grupy 10).

Jeszcze raz proszę o przyjęcie naszej deklaracji gotowości do dalszego prowadzenia rozmów trójstronnych na temat systemowego regulowania wynagrodzeń w ochronie zdrowia z uwzględnieniem wszystkich grup zawodowych.

Z poważaniem
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

POLECAMY!!!

Informator Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych w nowej siatce płac od 1 lipca 2021 roku.

Grupa 9 - część pierwsza, część druga.

Grupa 8 - część pierwsza, część druga.

Grupa 7 - część pierwsza, część druga.