Pielęgniarki ukarane za dodatek zembalowy.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych


Współczynniki pracy w siatce płac pielęgniarek i położnych

W dniu 9 marca 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach negocjacji płacowych w zakresie wynagradzania pracowników ochrony zdrowia. Ministerstwo przedstawiło swoją propozycję w zakresie najniższych wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. Przedstawiło także nowe nazewnictwo w kwestii grup, które cytujemy w oryginalnym brzmieniu. 

• Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

- Współczynnik od lipca 2021 r. - 1,06 obecnie 1,05
- Współczynnik od lipca 2022 r. - 1,06

- Współczynnik od lipca 2023 r. - 1,07
- Współczynnik od lipca 2024 r. - 1,12

• Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister położnictwa

- Współczynnik od lipca 2021 r. - 0,81 obecnie 0,73
- Współczynnik od lipca 2022 r. - 0,81
- Współczynnik od lipca 2023 r. - 0,82
- Współczynnik od lipca 2024 r. - 0,86

• Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

- Współczynnik od lipca 2021 r. - 0,73 obecnie 0,64
- Współczynnik od lipca 2022 r. - 0,73
- Współczynnik od lipca 2023 r. - 0,73
- Współczynnik od lipca 2024 r. - 0,77

 

Z powyższej propozycji ministerstwa zdrowia wynika, że najliczniejsza (około 160 tys.) grupa pielęgniarek i położnych - Pielęgniarka lub położna bez specjalizacji i tytułu magistra - będzie miała zamrożone wynagrodzenia zasadnicze przez najbliższe 2 lata. Natomiast grupy - Pielęgniarka lub położna - specjalistki w swojej dziedzinie lub w ochronie zdrowia oraz pielęgniarki i położne z tytułem zawodowym magistra, a także Pielęgniarki i położne z tytułem magistra w tych dziedzinach i ze specjalizacji - będą miały zamrożone wynagrodzenie zasadnicze przez najbliższy rok, a w kolejnym roku współczynnik wzrośnie tylko o 0,01.

Czy minister zdrowia chce ukarać pielęgniarki za dodatek zembalowy?

Warto wspomnieć słowa wiceministra zdrowia: (...) Ponadto trzeba wziąć pod uwagę, że pielęgniarki i położne otrzymały już znaczące podwyżki wynagrodzeń wynikające z porozumień z Ministrem Zdrowia, co skutkuje, że w tych grupach zawodowych aktualne poziomy wynagrodzeń są wyższe niż w przypadku innych grup zawodowych nieobjętych dotąd znaczącymi celowymi podwyżkami wynagrodzeń (w szczególności chodzi o osoby zaliczone do grupy 10). Więcej informacji w artykule: Pielęgniarki już otrzymały znaczące podwyżki.

Jakie konkretne przełożenie na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2021 roku będą miały powyższe wskaźniki pracy - przedstawiamy to w Informatorze Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych:

Grupa 9 - część pierwsza, część druga.

Grupa 8 - część pierwsza, część druga.

Grupa 7 - część pierwsza, część druga.

Daria Hoffa, pielegniarki.info.pl