Wynagrodzenia pielęgniarek od 1 lipca 2021 roku.

Wynagrodzenia pielęgniarek i połoznych.


Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych

W związku z licznymi pytaniami w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych kierowanymi do pielegniarki.info.pl informujemy, że podpisano z ministrem zdrowia porozumienie płacowe. 

Więcej w sprawie przedmiotowego porozumienia czytaj w artykule pt. Pielęgniarki - jest porozumienie płacowe z ministrem. Warto podkreślić, że do powyższego porozumienia nie ma żadnych załączników np. w postaci siatki wynagrodzeń. Wobec powyższego nie wiadomo co tak naprawdę ustalono...

Ministerstwo zdrowia w zakresie współczynników pracy oraz nazewnictwa w poszczególnych grupach pielęgniarek i położnych podawało różne wersje. 

Jak mają wyglądać zapisy w powyższej kwestii...

• Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

- Współczynnik od lipca 2021 r. - 1,06 obecnie 1,05
- Współczynnik od lipca 2022 r. - 1,06
- Współczynnik od lipca 2023 r. - 1,07
- Współczynnik od lipca 2024 r. - 1,12

Powyższe współczynniki pracy powiązane z kwotą bazową (zmienia się co roku) będą miały znaczenie przy obliczaniu wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tej grupie. Ministerstwo zdrowia oszacowało wysokość tych wynagrodzeń na dzień 1 lipca danego roku.

2021 r. - 5 478 zł
2022 r. - 5 575 zł
2023 r. - 5 859 zł
2024 r. - 6 419 zł

Jednocześnie ministerstwo zdrowia prognozuje wysokość wynagrodzenia całkowitego w tej grupie, wraz z pochodnymi.

2021 r. - 8 347 zł
2022 r. - 8 306 zł
2023 r. - 8 730 zł
2024 r. - 9 564 zł

• Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister położnictwa

- Współczynnik od lipca 2021 r. - 0,81 obecnie 0,73
- Współczynnik od lipca 2022 r. - 0,81
- Współczynnik od lipca 2023 r. - 0,82
- Współczynnik od lipca 2024 r. - 0,86

Powyższe współczynniki pracy powiązane z kwotą bazową (zmienia się co roku) będą miały znaczenie przy obliczaniu wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tej grupie. Ministerstwo zdrowia oszacowało wysokość tych wynagrodzeń na dzień 1 lipca danego roku.

2021 r. - 4 186 zł
2022 r. - 4 260 zł
2023 r. - 4 490 zł
2024 r. - 4 929 zł

Jednocześnie ministerstwo zdrowia prognozuje wysokość wynagrodzenia całkowitego w tej grupie, wraz z pochodnymi.

2021 r. - 6 292 zł
2022 r. - 6 390 zł
2023 r. - 6 735 zł
2024 r. - 7 393 zł

• Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

- Współczynnik od lipca 2021 r. - 0,73 obecnie 0,64
- Współczynnik od lipca 2022 r. - 0,73
- Współczynnik od lipca 2023 r. - 0,73
- Współczynnik od lipca 2024 r. - 0,77

Powyższe współczynniki pracy powiązane z kwotą bazową (zmienia się co roku) będą miały znaczenie przy obliczaniu wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tej grupie. Ministerstwo zdrowia oszacowało wysokość tych wynagrodzeń na dzień 1 lipca danego roku.

2021 r. - 3 772 zł
2022 r. - 3 839 zł
2023 r. - 3 997 zł
2024 r. - 4 413 zł

Jednocześnie ministerstwo zdrowia prognozuje wysokość wynagrodzenia całkowitego w tej grupie, wraz z pochodnymi.

2021 r. - 5 509 zł
2022 r. - 5 528 zł
2023 r. - 5 756 zł
2024 r. - 6 355 zł

Więcej czytaj  w informatorze Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych w nowej siatce płac od 1 lipca 2021 roku.

Grupa 9 - część pierwsza, część druga.

Grupa 8 - część pierwsza, część druga.

Grupa 7 - część pierwsza, część druga.

Mariusz Mielcarek