Siatka płac pielęgniarek - negocjacje w dniu 9 kwietnia.

Nowa siatka płac piel i poło


Cowzdrowiu.pl o negocjacjach w ministerstwie zdrowia

Redaktor Aleksandra Kurowska informuje, że dziś odbyły się kolejne rozmowy o ustawie o płacach minimalnych w placówkach zdrowotnych. Są dwa obozy - jeden chce zablokować propozycje MZ i od razu wypracować nowe, drugi zaś poprzeć to, co MZ daje i pracować dalej nad kolejnymi nowelizacjami.

Ministerstwo Zdrowia wysłało partnerom nową wersję projektu ustawy dotyczącej najniższych wynagrodzeń w placówkach medycznych. Na prośbę dopisano ocenę skutków regulacji, chociaż trudno z niej dowiedzieć się, jakie rzeczywiście będą koszty przyspieszenia o pół roku wyrównania najniższych wynagrodzeń do zapisanych w ustawie współczynników oraz nieznacznej podwyżki wskaźników, przypisanych poszczególnym grupom.

Dziś z MZ rozmawiano m.in. o wysokości wskaźników - są krokiem do przodu zwłaszcza dla grup pomijanych dotychczas w podwyżkach, ale generalnie nikogo nie satysfakcjonują. Są traktowane raczej jako wyjście do dyskusji. Pielęgniarki rozmawiały dziś m.in. o gwarancjach utrzymania dotychczasowych płac.

Poruszane kwestie w zakresie zawodu pielegniarki

(...) -Jestem zdziwiona tempem prac, wszystko jest dociskane, żeby wprowadzać te rozwiązania w sytuacji, gdy już strony, które to zaakceptowały przedłożone propozycje wnioskują do ministra zdrowia o ustalenia harmonogramu noweli noweli, której jeszcze faktycznie nie ma - przekazuje nam Krystyna Ptok , przewodnicząca Ogólnopolskiego Związek Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych.

-Wychodzi na to, że przyjmujemy coś, z założeniem, że będziemy to poprawiać. To jest niezrozumiała. Mówimy o potrzebnej nowelizacji ustawy i robimy to w sposób niezadowalający pracowników. Trzeba się zastanowić, po co to robimy? - komentuje przewodnicząca OZZPiP.

Jak podkreśla też jako wiceprzewodnicząca FZZ Forum nadal ma do tej nowelizacji negatywny stosunek. - Jest niewłaściwy podział pracowników. Nie jest znana nam jago metodologia. Twórcy ustawy doszli do takiego podziału nie wskazując skąd się wzięły dane współczynniki. Jeżeli mówimy o najniższych wynagrodzeniach to uwzględniono tam jedynie czynnik wykształcenia. Moja grupa zawodowa jest dyskryminowana pod kątem nie uznawania wykształcenia wyższego na poziomie licencjackim. Pielęgniarki, które mają licencjat są pozostawione w grupie pracowników z wykształceniem średnim. To jest dyskryminujące- zaznacza Ptok.

Dodaje: Jeżeli w ustawie zrównuje się wartość wynagrodzenia osób , które wykonują zawód medyczny do osób, które nie mają takich kwalifikacji to tak jakbyśmy pomijali ich odpowiedzialność. To czynnik , który powinien być uwzględniony przy wycenia wynagrodzenia nawet tego najniższego. Jeżeli chodzi o członków FZZ to myślę, że będą się domagać na poziomie podmiotów leczniczych zróżnicowania tych wynagrodzeń. (...)

Całość artykułu czytaj na Portalu cowzdrowiu.pl: Płace w ochronie zdrowia: co dziś ustalano na spotkaniu z MZ?

Czytaj więcej w dziale: Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych