Minister o wzroście pensji pielęgniarek z licencjatem.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.


17 maja 2021 roku - spotkanie władz związku pielęgniarek z ministrem

Na powyższe spotkanie minister zdrowia zaprosił także przedstawicieli związków: NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Dlaczego? Bowiem ministerstwo stoi na stanowisku, że te związki też zrzeszają pielęgniarki i położne i dlatego powinny uczestniczyć w przedmiotowym spotkaniu.

Warto nadmienić, że minister zdrowia w ramach pseudo negocjacji o kształcie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, podpisał porozumienie z NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Porozumienie to deprecjonuje nasze zawody wobec innych pracowników podmiotów leczniczych.

Wobec takiego stanu rzeczy władze związku oraz izby pip "opuściły spotkanie". 

Rzecznik ministerstwa zdrowia po spotkaniu oświadczył, że resort jest gotowy jeszcze negocjować współczynnik wynagrodzenia dla pielęgniarek z licencjatem. "Chodzi o to, by go podnieść". Takie stanowisko ministra jest niezgodne z ustaleniami z UE, która zrównała kwalifikacje zawodowe pielęgniarki z licencjatem i pielęgniarki absolwentki Liceum Medycznego. To kolejny przejaw dyskryminacji pielęgniarek ze średnim wykształceniem zawodowym.

Obecna sytuacja w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych jest wypadkową, nie tylko sposobu traktowania naszej grupy zawodowej przez ministerstwo zdrowia ale także błędów popełnionych przez związek i izbę pielęgniarek w ostatnich latach. Pani Ptok oraz Małas powinny podać się do dymisji. 

O tej kwestii będzie wiele materiałów w kolejnych tygodniach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Czytaj więcej w działach:

Nowa siatka płac

       • Dodatki dla pielęgniarek

Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl