Nowy podział pielęgniarek zatwierdzony ustawą.

Nowa siatka płac pielęgniarek.


Nowa siatka płac pielęgniarek zatwierdzona przez sejm

W dniu 28 maja 2021 roku sejm znowelizował ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników ochrony zdrowia. Ustawa została skierowana do senatu. Rozpatrzenie przedmiotowej ustawy wpisano do porządku obrad senatu w dniu 10 czerwca.

Jaki podział na grupy w zakresie naszych zawodów wpisano do ustawy i jaki przypisano im współczynnik pracy?

1. GRUPA 7: Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 1,06

2. GRUPA 8: Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa - 0,81

3. GRUPA 9: Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 0,73

Tempo prac nad ustawą jest pełne podziwu. Projekt ustawy wpłynął do sejmu w dniu 20 maja a już 28 został uchwalony. Teraz został przesłany do senatu wraz z uwagami różnych organizacji. Wśród nich nie ma uwag związku pielęgniarek!

W trakcie procesu legislacyjnego wszystkie poprawki zostały odrzucone. Informacje w tej kwestii podawaliśmy w artykułach pt.

Pielęgniarki: kurs kwalifikacyjny w siatce płac.

Pielęgniarka: od kiedy podwyżka po szkoleniu.

Teraz piłka jest po stronie związku pielęgniarek. Trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.

Przewodnicząca związku pielęgniarek i położnych w dniu 17 maja, mówiła na antenie TVN24, o "oddziałach które pouścimy":

Była pytana, czy pielęgniarki odejdą w tym dniu od łóżek pacjentów? - Tak, to będzie dwugodzinny strajk ostrzegawczy. W tym czasie zabezpieczone zostaną oddziały, które opuścimy. W oddziałach takich jak OIOM-y, czy onkologia i kardiologia ta opieka pielęgniarska będzie – odpowiedziała.

Szerzej o formach strajku ostrzegawczego pisaliśmy w artykule pt. Strajk pielęgniarek bez strajku.

Zapraszamy do lektury artykułów w działach:

Nowa siatka płac

       • Dodatki dla pielęgniarek

Katarzyna Kropska, pielegniarki.info.pl