Postawa pielęgniarki oddziałowej.

 

Zobacz matriał wideo ....

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

W dniu dzisiejszym wszystkie pielęgniarki/pielegniarze oraz ratownicy medyczni OIOM i bloku operacyjnego szpitala przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu wzięli urlopy na żądanie.

Powyższy materiał wideo jest przykładem ilustrującym fakt, że osoba pełniąca funkcję kierowniczą w pielęgniarstwie w sytuacji protestu pielęgniarek i położnych może zachować się jak CZŁOWIEK!!!

Za taką postawę należą się naszej Pani oddziałowej podziękowania oraz gratulacje. Należy żywić nadzieję, że zaprezentowana postawa będzie przykładem dla innych osób piastujących kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie, jak zachować się w sytuacji protestu naszego środowiska zawodowego.

Mariusz Mielcarek