Czasopismo "Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo" postanowiło pójść krok do przodu i przyjrzeć się wyobrażeniom o przyszłości pielęgniarstwa polskiego. Zobacz opinie na temat pielęgniarstwa w przyszłości.

Początek nowego roku skłania zawsze do refleksji, podsumowań, nowych planów i szukania odpowiedzi na pytania: Jak będzie? Co nas spotka? Jacy będziemy?
Nasze czasopismo postanowiło pójść krok do przodu i przyjrzeć się wyobrażeniom o przyszłości pielęgniarstwa polskiego. Mgr Danuta Cieśla, mgr Monika Tomaszewska i mgr Jolanta Czerniak, reprezentujące Fundację Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, podzieliły się swoimi wyobrażeniami na temat pielęgniarstwa w przyszłości. Ciekawe lecz momentami przerażające choć jednocześnie realistyczne wizje skłaniają do refleksji – dokąd zmierza bądź zmierzać ono nie/powinno.
Zaprezentowane artykuły niech będą zachętą i zaproszeniem dla wszystkich studentów pielęgniarstwa i położnictwa do podzielenia się swoimi przemyśleniami i wzięcia udziału w konkursie pt. "20 lat później - moje wyobrażenia o wypełnianiu ról pielęgniarki/położnej w przyszłości". Najlepsze prace zostaną wydrukowane w kolejnym numerze czasopisma a ich autorzy uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Fundację Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego.
I na zakończenie, jak mawiał Horacy – dla człowiek nie ma nic niemożliwego, tak więc bądźcie spostrzegawczy, empatyczni, uparci, niech przepełnia was krytycyzm, łagodność i mądrość, inspirujcie, motywujcie i uświadamiajcie swych podopiecznych jak wielkie potencjały prozdrowotne, może nieodkryte, może nie wykorzystane w odpowiedni sposób, drzemią w każdym człowieku.

Redaktor Naczelny Czasopisma „Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo”
dr n. hum., mgr pielęgniarstwa Małgorzata Lesińska-Sawicka

Zobacz także:

Czasopismo Internetowe Pielęgniarek i Położnych „Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo”