Minister Zdrowia podpisał nową siatkę płac obowiązującą w publicznych zoz.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Rozporządzenie dotyczy wynagrodzeń pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i innych zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących w formie jednostek budżetowych. Ta regulacja prawna nie dotyczy natomiast pracowników - Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Mariusz Mielcarek

Szczegóły ....

Zobacz jakie uwagi do projektu rozporządzenia zgłosił samorząd zawodowy.

Zobacz także:

OBOWIĄZUJACE REGULACJE PRAWNE - Regulacje prawne dotyczące wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, nagroda jubileuszowa, dodatek za pracę w porze nocnej, niedziele i święta, za pracę w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego.