15 października - 2008 roku - Informacja od Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania kontrolnego przez Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa oraz stanowisko Starosty w Drawsku Pomorskim i Dyrektora Szpitala Powiatowego.

Szanowny Panie Redaktorze

W związku z informacjami portalu www.pielgniarki.info.pl Mariola Cieśla - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego w Szczecinie pismem z 9 października 2008 r. poprosiła dyrektora Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz Starostę Powiatu Drawskiego o pisemne ustosunkowanie się w terminie do 14 października 2008 r. do informacji przedstawionych przez Portal.

Jednocześnie na dziś (14 października) w szpitalu zaplanowana została kontrola, którą przeprowadzi Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Maria Smalec.

O odpowiedzi dyrektora szpitala i starosty oraz wynikach kontroli poinformujemy Państwa po ich otrzymaniu.

Z poważaniem

Agnieszka Muchla

Rzecznik Prasowy Wojewody

Biuro Prasowe Wojewody


 

Stanowisko Starosty Powiatu Drawsko Pomorskie 


 

Stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim