Pielęgniarka POZ - zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. 165 KOMENTARZY!

Szanowne Koleżanki!

Włączając się w dyskusję na temat warunków kontraktowania świadczeń pielęgniarki poz na 2009 r. proponuję, by najpierw dokładnie zapoznać się z Zarządzeniem nr 15/2008 Prezesa NFZ. Zastanówmy się, jak wpłynąć na zmianę tych punktów, które są dla nas szczególnie niekorzystne, np.:

  1. kontrakty dla pielęgniarek poz będą zawarte tylko na 6 m-cy, dla pozostałych co najmniej na rok,
  2. kto będzie realizował nocną i świąteczną opiekę wyjazdową po upływie I kwartału?
  3. kto będzie zobowiązany do wykonywania zaleceń od specjalistów? (lekarz poz nie ma tego obowiązku w gabinecie zabiegowym)
  4. transport pobranej krwi – nadal w kosztach pielęgniarki.


Pozostaje jeszcze wiele innych przykładów nierównego traktowania świadczeniodawców. A co szykują nam na następne półrocze?

 

Zapraszam do dyskusji.

NOWA

Zobacz także:

Aktualności według działów - pielęgniarka, położna poz

Interpelacje poselskie i senatorów według działów - pielęgniarka, położna poz

Obowiązujące regulacje prawne: