Senator pielęgniarka Janina Fetlińska postuluje do ministra zdrowia o przedłużenie studiów na kierunku pielęgniarstwo do ośmiu semestrów!

Wnioski wynikają z rzetelnej analizy czy są działaniami lobby uczelni kształcących pielęgniarki?

Pani Senator - pielęgniarka postuluje:

1. Wydłużenie czasu kształcenia na kierunku pielegniarstwo do 8 semestrów,

2. Zakaz kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na studiach zaocznych.

Swoje stanowisko argumentuje zasadami higieny pracy umysłowej, rzetelnością studiowania, brakiem samokształcenia, przyjmowaniem absolwentów szkół średnich po maturze na zaoczne studia pielegniarstwo.

Zaskakujace jest to, że podnosząc kwestię jakości nauczania na kierunku pielęgniarstwo Pani senator jednocześnie wnioskuje o obniżenie minimum kadrowego dla szkół kształcących na kierunku pielęgniarstwo.

Mariusz Mielcarek

Zapraszam do skomentowania w/w wniosków oraz do dyskusji na forum w dziale studia pielęgniarstwo / czas kształcenia.