Nie ma już szans na zmianę (jeszcze w tym roku) niekorzystnych zapisów Zarzadzenia Prezesa NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń pielęgniarki i położnej poz w 2009 roku.

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 11.12.2008r.

W dniu 11.12.2008r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli:

– ze strony Ministerstwa Zdrowia:

Ewa Kopacz - Minister Zdrowia,

Marek Twardowski - Podsekretarz Stanu,

Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych,

Jolanta Skolimowska - z-ca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych

- ze strony Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia:

Krzysztof Klichowicz- Kierownik Sekcji POZ Wydziału Lecznictwa Ambulatoryjnego DSOZ NFZ,

Hanna Klimczak – Główny Specjalista DSOZ NFZ

Hanna Klimczak - Główny specjalista w DSOZ NFZ

- ze strony Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Elżbieta Buczkowska – Prezes NRPiP,

Maria Kaleta – Wiceprezes NRPiP,

oraz Członkowie Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych NRPiP:

Maria Stachowska, Emilia Kin, Maria Matusiak, Tadeusz Wadas.

W trakcie spotkania przedstawiciele NRPiP po raz kolejny zwrócili uwagę na zapisy Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 105 z dnia 5 listopada 2008r., które są niezgodne z przepisami obowiązującego prawa i w konsekwencji mogą spowodować chaos organizacyjny w POZ od 1 stycznia 2009r. utrudniając pacjentom dostęp do świadczeń pielęgniarki / położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności opieki pielęgniarskiej w domu chorego.

Odniesiono się do zapisów ustaleń ze spotkania w dniu 4 grudnia 2008r.

Przedstawiciele MZ i NFZ podkreślili, że w chwili obecnej nie ma możliwości zmiany ww. zarządzenia gdyż został rozpoczęty proces kontraktowania, z czym nie zgodziła się strona samorządowa.

W końcowym efekcie rozmów uzyskano kompromis w zakresie:

- składania ofert i podpisywania umów przez pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne

i grupowe praktyki w miejscu wezwania,

- wydłużenia w Oddziałach NFZ czasu składania wniosków ofertowych,

- uznania tytułu magistra pielęgniarstwa w wymaganiach kwalifikacyjnych dla pielęgniarki szkolnej.

Na wniosek Minister Zdrowia Ewy Kopacz i za zgodą przedstawicieli NRPiP i NFZ w okresie pierwszych trzech miesięcy 2009r. będą kontynuowane wspólne intensywne prace nad wypracowaniem rozwiązań w POZ,a dotyczące kompetencji pielęgniarki / położnej podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnej) i propozycji konkretnych zmian w aktualnych przepisach prawnych.

W pierwszej dekadzie stycznia 2009 roku zostanie ustalony harmonogram spotkań.

Notatkę sporządziła w uzgodnieniu z komisją

Emilia Kin

Przewodnicząca Komisji ds. kontraktowania NRPiP
 
źródło informacji - strona internetowa Naczelnej Izby PIP (powyższą informację zamieszczono na stronie Izby w dniu 18 grudnia 2008 roku - 7 dni po przedmiotowym spotkaniu).

Zobacz także:

Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne. Fiasko rozmów z NFZ. Przedłużenie terminu składania ofert do 22 grudnia. Zobacz materiał wideo.

Pielęgniarka POZ - zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. Ponad 140 komentarzy!

Interpelacja poselska w sprawie gabinetów pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

Komentarze internautów w sprawie poz. Alternatywą jest ... porozumienie ? Ponad 40 KOMENTARZY!

Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. "Zaczyna się AGONIA". 6 KOMENTARZY!

więcej informacji w aktualnosciach według działów - pielęgniarka poz

Interpelacje poselskie i senatorów według działów - pielęgniarka, położna poz 

Obowiązujące regulacje prawne: