MZ pisze do Prezesa Naczelnej Izby PiP w sprawie stanowiska samorządu zawodowego w zakresie "czynności samodzielnie wykonywane" oraz "wykaz dziedzin pielęgniarstwa w których miałoby się odbywać kształcenie podyplomowe".

Samodzielność zawodowa pielęgniarek i położnych. Kształcenie podyplomowe.

MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warszawa, 1 lipca 2009 r.


MZ-PP-6451-3499-9/EM/09
 

  Pani
Elżbieta Buczkowska
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz projektami aktów wykonawczych z nią związanych, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, w formie wytycznych, postulatów samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych dotyczących treści aktów wykonawczych. Powyższa, ponowna prośba dotyczy w szczególności rozporządzeń, które mają zostać wydane na podstawie art. 6 (czynności samodzielnie wykonywane) oraz art. 82 ust. 2 (wykaz dziedzin pielęgniarstwa w których miałoby się odbywać kształcenie podyplomowe) projektowanej ustawy.
Należy podkreślić, że intencją Ministerstwa Zdrowia jest wykorzystanie przy projektowaniu ww. aktów wykonawczych w jak najszerszym zakresie doświadczeń z obszaru wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, nad którymi nadzór prowadzi samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

(-) Beata Cholewka
Dyrektor
Departamentu Pielęgniarek i Położnych

 

Zobacz:

NOWOŚĆ - Dyskusje na Portalu według działów:

Wartościowanie stanowisk pracy w pielęgniarstwie

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Aktualności według działów - Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej