NFZ - w ramach szukania oszczędności zostały podjęte następujące decyzje: niektóre oddziały NFZ wstrzymały zawieranie umów w zakresie świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania; od roku 2010 NFZ odstępuje od w/w produktu – jednocześnie uzupełniając i wzmacniając finansowanie opieki długoterminowej. NFZ znowelizował zarządzenie nr Nr 105/2008/DSOZ.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne. Pielęgniarka zadaniowa.

 

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 28.07.2009r.

Na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Marka Habera, odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli:

ze strony MZ

- Marek Haber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

- Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych,

- Jolanta Skolimowska – z-ca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych

ze strony NFZ

- A.T. Horanin-Bawor  -  Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej,

- Krystyna Łakomska – Kierownik Sekcji ds. Opieki Długoterminowej w Narodowym Funduszu Zdrowia,

- Krzysztof Klichowicz – Kierownik Sekcji POZ Wydziału Lecznictwa Ambulatoryjnego DOZ NFZ,

- Hanna Klimczak – Główny Specjalista DOZ NFZ

ze strony NRPiP

- Elżbieta Buczkowska – Prezes NRPiP

- Emilia Kin – Przewodnicząca Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych

- Maria Matusiak – członek Komisji

- Maria Stachowska – członek Komisji

- Izabela Kowalska – członek Komisji

- Tadeusz Wadas – członek Komisji

- Marian Nadziejko – Przewodniczący Komisji ds. opieki długoterminowej NRPiP

ze strony OZZPiP

- Krystyna Ciemniak

- Ewa Obuchowska

Na wstępie Marek Haber - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odniósł się do bieżących wydarzeń mających istotny wpływ na sytuację finansową w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia. Poinformował, że dotychczasowe rozmowy  i ustalenia w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych w POZ na II półrocze 2009  i na 2010 rok muszą ulec zmianie.

Obecną sytuację finansową NFZ przedstawiła Pani Dyrektor A. Horanin-Bawor informując o niedoborze w budżecie NFZ na poziomie około 800 mln zł.

Przedstawiciele NFZ określili czynniki, które miały istotny wpływ na powstanie takiego deficytu a mianowicie:

- ogólnokrajowy kryzys, w ślad za nim zmniejszenie wpływów ze składek zdrowotnych,

- zadaniowa forma finansowania świadczeń zdrowotnych,

- lawinowy wzrost kontraktowania świadczeń zdrowotnych w w/w rodzaju,

- zastosowanie wskaźnika 3,0 przy kontraktowaniu świadczeń lekarza POZ.

W ramach szukania oszczędności zostały podjęte następujące decyzje:

1. Niektóre oddziały NFZ wstrzymały zawieranie umów w zakresie świadczenia pielęgniarki

POZ – zadaniowa forma finansowania.

2. Od roku 2010 NFZ odstępuje od w/w produktu – jednocześnie uzupełniając i wzmacniając

    finansowanie opieki długoterminowej

3. Nastąpi weryfikacja Systemu Jednorodnych Grup Pacjentów,

4. NFZ wystąpił do Porozumienia Zielonogórskiego z informacją o zamrożeniu finansowania wskaźnika 3,0 w zakresie świadczeń usług lekarza POZ do końca 2010 roku oraz zmian w zasadach finansowania na 2010 rok.

Pani Krystyna Łakomska przedstawiła wstępne założenia do zawierania umów w zakresie opieki długoterminowej na 2010r.

Kwalifikacja pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową wg. skali Barthel 0-40 punktów,
Z załącznika nr 11 do Zarządzenia nr 53/2008/DSOZ proponuje się usunięcie pkt 2 „Pacjent wymaga...”.
Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielęgniarkę - 6
Wybór świadczeniodawcy - zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w trybie konkursu ofert.

Strona samorządowa negatywnie odniosła się do decyzji oddziałów NFZ, które wstrzymały zawieranie umów w zakresie świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowa uznając ją za niezgodną z obowiązującymi przepisami.

Podkreślano niekonsekwencję i niestabilność decyzji MZ, NFZ i MPiPS, które w obecnej chwili uniemożliwia pielęgniarkom głównie w DPS zawieranie  umów z NFZ na realizację świadczeń pielęgniarskich na rzecz tych mieszkańców.

Zwrócono uwagę na sytuację na indywidualne, grupowe praktyki pielęgniarskie lub NZOZ-y, które zdążyły złożyć oferty do oddziałów NFZ do 10 lipca br., a podjęte decyzje z dnia na dzień przekreśliły ich dotychczasowe starania o zawarcie umowy.

Strona NFZ zobowiązała się do oszacowania skali problemu i poszukania rozwiązania.

Ponadto w rozmowach, które toczą się od listopada 2008r. z udziałem przedstawicieli

Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, strona samorządowa wielokrotnie wskazywała i podkreślała, że warunki  zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na 2009r. wprowadzane przez Prezesa NFZ Zarządzeniem nr 105/2008/DOZ z dnia 5 listopada 2008r. spowodują duży wzrost nakładów finansowych.

Przedstawiano propozycje rozwiązań tańszych i efektywniejszych, ale były one odrzucone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Poproszono przedstawicieli NFZ o przygotowanie zestawienia struktury kształtowania się kosztów w I półroczu 2009r. w stosunku do połowy roku 2009 w porównywalnych przedziałach czasowych:

- świadczenia lekarza POZ,

- świadczenia pielęgniarki POZ,

- świadczenia położnej POZ,

- świadczenia pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.


Ponadto strona samorządowa od 2008 roku kwestionowała wprowadzenie wskaźnika 3.0  dla lekarza POZ na chorych z rozpoznaną cukrzycą, jednocześnie zadając pytania w następujących kwestiach:

- jakie środki uzyska Narodowy Fundusz Zdrowia po rezygnacji z kontraktowania świadczeń pielęgniarskich finansowanych metodą zadaniową, oraz rezygnacji ze współczynnika 3.0 dla lekarza POZ.

Prawie roczne doświadczenia pokazały, że merytoryczne uwagi przedstawicieli pielęgniarek i położnych nie doczekały się zrozumienia w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zwrócono się do Marka Habera - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia  z zapytaniem, czy w dalszych rozmowach, które mają być kontynuowane, strona samorządowa będzie traktowana jako merytoryczny partner przy określeniu warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych, czy inne „silne lobby” zadecyduje o nowych warunkach zawierania umów.


Na tym spotkanie zakończono. Kolejny termin spotkania zostanie ustalony w połowie sierpnia 2009 roku.


Notatkę sporządziła:


Emilia Kin

Przewodnicząca Komisji

ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP

źródło informacji: strona internetowa Naczelnej Izby PiP

 

Zobacz:

Zarządzenie Nr 36/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2009r. zmieniające zarządzenie Nr 105/2008/DSOZ z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

 

Zobacz także:

27 lipca 2009 roku - Pielęgniarka zadaniowa ma pod opieką maksymalnie ośmiu pacjentów. NFZ płaci takiej pielęgniarce około 6 tys. zł miesięcznie. Zobacz reportaż telewizyjny w tej sprawie. Padają w nim słowa: "Pielęgniarki nie są kontrolowane. I nie zawsze są uczciwe. Często wpisują zabiegi, których nie wykonują. A pacjenci pozostawieni są bez opieki". Zobacz jakie stanowisko w tej sprawie zajął przedstawiciel izby pip.

NOWOŚĆ - Dyskusje na Portalu według działów - Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Aktualności według działów - pielęgniarka i położna poz

Wideoaktualności - reportaż w sprawie gabinetów zabiegowych pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Reportaż telewizyjny w sprawie pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych. "Pielęgniarki zamiast czuwać przy łóżkach chorych pacjentów, mają siedzieć w gabinetach od godziny 8 do 18. Problem w tym, że do gabinetów pacjenci nie przychodzą. Obłożnie chorzy, często sparaliżowani, oczekują na pielęgniarkę w domu".

Artykuły z Gazety Pielęgniarki i Położnej:

Zamach na samodziel. zawodową piel. rodzinnych.

List pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej.

 

Wystąpienia redakcji Gazety i Portalu - kontrola podwyżek w poz

Interpelacja poselska w sprawie gabinetów pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

Komentarze internautów w sprawie poz. Alternatywą jest porozumienie? 41 komentarzy!

Pielęgniarka POZ - zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. Ponad 150 komentarzy!

Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. "Zaczyna się AGONIA". 10 KOMENTARZY! 

 

 

 

 

Nie masz czasu codziennie zaglądać na Portal Pielęgniarek i PołożnychCry?

Mamy dla Ciebie praktyczne rozwiązanieSmile!

Zamów teraz wysyłkę najpopularniejszych artykułów na Portalu. Redakcja Portalu będzie Tobie przesyłać poniedziałkowe i środowe oraz w piątek wekendowe wydanie Serwisu Informacyjnego na Twoją skrzynkę pocztową.

 

 Teraz tutaj Zamów