"Judaszowe siostry".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Podczas strajku pielęgniarek i położnych w Radomiu dyrektorowi szpitala w którym odbywał się protest udało się zatrudnić 100 "nowych pielęgniarek". Tym aspektem protestu zająłem się  w artykule pt. "Judaszowe pielęgniarki". Zobacz 15 komentarzy pod artykułem.

Minister zdrowia w dniu 10 września 2009 roku podczas obrad w sejmie wypowiedziała następujące słowa:

"Chciałabym również przypomnieć, i to usłyszałam od ludzi, którzy rozmawiali podczas tego protestu, że oprócz tych 700 pielęgniarek, z położnymi, organ założycielski, bardzo troszczący się o radomskich pacjentów, miał okazję w bardzo krótkim czasie zatrudnić na umowy zlecenia na 3 miesiące, na krótko, ponad 100 pielęgniarek".

Obecnie trawa protest grupy zawodowej lekarzy w szpitalu w Krośnie. Lekarze złożyli wypowiedzenia z pracy. Izba lekarska wydała ogłoszenie w którym apeluje do lekarzy o niezatrudnianie się w szpitalu w którym trawa protest do czasu zakończenia konfliktu.

Mariusz Mielcarek

15 sierpnia 2009 roku - Na stronach internetowych izb pielęgniarek i położnych bojkot informacji z protestu pielęgniarek i położnych w Radomiu? 11 KOMENTARZY.