Zasady wynagradzania - przykład szpitala powiatowego.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Płaca zasadnicza zależna od stażu pracy w zawodzie:

do pięciu lat - 1600 zł

od 6 do 9 lat - 1800 zł

od 10 lat - 2000 zł.

Liczy się także staż pracy z poprzednich zatrudnień ale tylko pod warunkiem wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Dodatki:

za licencjat i magistra (tylko pielęgniarstwo lub położnictwo) - 200 zł miesięcznie do wynagrodzenia zasadniczego,

za specjalizację - 200 zł miesięcznie do wynagrodzenia zasadniczego.

Jeżeli dana pielęgniarka posiada tytuł licencjata i specjalizację to otrzymuje 400 zł miesięcznego dodatku do wynagrodzenia zasadniczego.

Trwają rozmowy z dyrekcją zakładu w sprawie włączenia powyższych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto pielęgniarki postulują o dodatki za ukończenie kursu kwalifikacyjnego.

Mariusz Mielcarek

inf. własna Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

 

Zobacz także: 

 

700 zł podwyżki dla pielęgniarek po studiach licencjackich lub magisterskich. Dla pielegniarek absolwentów liceum medycznego lub studium zero podwyżki. Z kim rozmawiać o tej sprawie w sytuacji, kiedy przewodnicząca zwiazków zawodowych pełni funkcję przełożonej pielęgniarek? 192 KOMENTARZE.

MZ ma przedstawić "pozycjonowanie stanowisk" pracy pielęgniarek i położnych. 63 KOMENTARZE.

 

MZ "prowadzi ustalenia zmierzające do ewentualnego powołania zespołu ds. taryf, którego zadaniem miałoby być opracowanie, na podstawie wartościowania stanowisk pracy, projektu systemu wynagradzania pielęgniarek i położnych".