"Gwarantowana minimalną wysokość wynagrodzenia".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

 

Naczelna Rada PiP postuluje o wpisane do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej następującej regulacji:

Art. 39

Gwarantowana minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę wynosi:

  • 1,5 średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw, dla pielęgniarki/położnej nie posiadającej specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego;
  • 1,75  średniej krajowej dla pielęgniarki/położnej posiadającej kurs kwalifikacyjny
  • 2  średnich krajowych dla pielęgniarki/położnej posiadającej specjalizację lub magistra pielęgniarstwa/położnictwa;
  • 2,5 średniej krajowej dla pielęgniarki/położnej z  tytułem magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz specjalizacją.

 

Poddaję pod rozwagę autorom powyższej propozycji następujące zagadnienia:

  1. Niezrozumiałe jest zastosowanie raz określenia "średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw" a później  "średniej krajowej".
  2. W punkcie pierwszym wynagrodzenie dla pielęgniarki/położnej "nie posiadającej". Zwykle coś komuś przysługuje z racji tego, że coś posiada! Tutaj zastosowano inne standardy.
  3. Powyższa propozycja zrównuje wysokość wynagrodzenia magistra pielęgniarstwa/położnictwa z pielęgniarką/położną  posiającą "tylko" specjalizację.
  4. Pominęto wynagrodzenie dla licencjata pielęgniarstwa/położnictwa!!!
  5. Pielęgniarka nie posiada specjalizacji tylko "tytuł specjalisty".

Jestem zaskoczony, że tak niedopracowana i na niskim poziomie merytorycznym propozycja została przesłana do Ministerstwa Zdrowia.

Mariusz Mielcarek

 inf. własna Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

 

Zobacz:

11 października 2009 roku - Zasady wynagradzania pielęgniarek i położnych. Zobacz w jaki sposób uregulowano płace w jednym z szpitali powiatowych (SPZOZ). 6 KOMENTARZY.

20 września 2009 roku - 700 zł podwyżki dla pielęgniarek po studiach licencjackich lub magisterskich. Dla pielegniarek absolwentów liceum medycznego lub studium zero podwyżki. Z kim rozmawiać o tej sprawie w sytuacji, kiedy przewodnicząca zwiazków zawodowych pełni funkcję przełożonej pielęgniarek? 196 KOMENTARZY.

13 września 2009 roku - MZ ma przedstawić "pozycjonowanie stanowisk" pracy pielęgniarek i położnych. 42 KOMENTARZE.

3 września 2009 roku - Z redakcyjnej poczty: czy według ustawy podwyżkowej z 2006 pracodawca jest zobowiązany podwyższyć wynagrodzenie podstawowe w 2009 roku i latach następnych? Zobacz odpowiedź redakcji. Warto, bo w tym temacie wiele się dzieje. Minister Kopacz odbiera przywileje płacowe pielęgniarek i położnych! 8 KOMENTARZY.

23 kwietnia 2009 roku - Zobacz co minister zdrowia powiedziała w sejmie o "minimalnym wynagrodzeniu" pielęgniarek i położnych. 8 KOMENTARZY.

3 sierpnia 2009 roku - MZ "prowadzi ustalenia zmierzające do ewentualnego powołania zespołu ds. taryf, którego zadaniem miałoby być opracowanie, na podstawie wartościowania stanowisk pracy, projektu systemu wynagradzania pielęgniarek i położnych". 

12 grudnia 2008 roku - Komentarz na Portalu: "podawanie wysokości pensji brutto, to jak podawanie długości przyrodzenia z długością kręgosłupa".

 

Zobacz także:

NOWOŚĆ - Dyskusje na Portalu według działów:

Zasady wynagradzania pielęgniarek i położnych - 466 KOMENTARZY

Wartościowanie stanowisk pracy w pielęgniarstwie - 338 KOMENTARZY