Nie rozumiem postępowania władz Naczelnej Izby PIP. Godzina 10.15 - opublikowano notatkę ze spotkania podpisaną przez wiceministra zdrowia oraz prezesa samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 10 KOMENTARZY.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

Nie rozumiem postępowania Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wczoraj o godzinie 16 zakończyło się spotkanie w MZ. Ważne spotkanie. Na jego wyniki czeka nadal cała rzesza członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, do którego przynależność jest obowiązkowa. Dlaczego w kilkanaście godzin po tym spotkaniu nie ma informacji o jego przebiegu oraz ustaleniach. Czy tak trudno było udać się w parę osób do siedziby Naczelnej Izby PIP w Warszawie, napisać kilkanaście zdań i opublikować przedmiotową informację na stronie Naczelnej Izby PIP?

Nie SZANUJĄ NAS to chociaż SZANUJMY SIĘ NAWZAJEM!

 

 

Mariusz Mielcarek

 

10 listopada 2009 roku, 07.40 

 

O godzinie 10.15 - 10 listopada opublikowano  notatkę na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Notatka podpisana jest przez wiceministra zdrowia pana Marka Habera oraz prezesa samorządu pielęgniarek i położnych panią Elżbietę Buczkowską. Zobacz info ze strony NIPiP.