Warszawska Okręgowa Izba "wyraża stanowczy sprzeciw po wypowiedzi Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych". Chodzi o kary finansowe dla pielęgniarek i położnych . . . 4 KOMENTARZE.

Kary finansowe dla pielęgniarek i położnych.

Stanowisko Nr 3

Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
z dnia 4 listopada 2009r.

 

Skierowane do: Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  wyraża stanowczy sprzeciw po wypowiedzi Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, opublikowanej w Gazecie Prawnej w artykule dot. nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych o karach finansowych wpisanych w projekt ustawy. Zdziwienie nasze budzi pełna akceptacja Pani Prezes kar finansowych nałożonych na pielęgniarkę, położną podlegającą odpowiedzialności zawodowej.  
W projekcie ww ustawy katalog kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej w ramach odpowiedzialności zawodowej  zawiera karę pieniężną  od 1000 zł do 10000 zł.
Chcemy podkreślić, że pielęgniarka, położna podlega odpowiedzialności zawodowej, karnej i cywilnej. Jeśli popełni błąd czy przewinienie odpowiada w tych trzech zakresach. Jeżeli zostanie ukarana przez  Sąd Pielęgniarek i Położnych karą zawieszenia  czy pozbawienia prawa wykonywania zawodu, poniesie również finansową karę, gdyż utraci możliwość wykonywania zawodu a tym samym zarobkowania.

 

Przewodnicząca
Okręgowej Rady
Warszawskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych

(-) Ewa Przesławska

 

Zobacz również:

3 listopada 2009 roku - Kary pieniężne dla pielęgniarek i położnych. Pani Buczkowska: "To dla pielęgniarek i położnych bardzo wysokie kwoty, ale nie sprzeciwiamy się propozycji ministerstwa". Pani Garwacka–Czachor: "Izba będzie podtrzymywać sprzeciw wobec tego rozwiązania". Pani Buczkowska to prezes, a pani Garwacka–Czachor wiceprezes Naczelnej Izby PIP. Może powinny uzgodnić panie wspólne stanowisko samorządu w tej sprawie przed wypowiedziami dla mediów? 12 KOMENTARZY.

28 października 2009 roku - Katalog kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej zaproponowany w projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zawiera karę pieniężną (od 1 000 do 10 000 zł). MZ: "Element sankcji majątkowej pozwala bowiem na bardziej efektywną realizację celów karania w ramach odpowiedzialności zawodowej." Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Zobacz wysokość kar dla lekarzy. 12 KOMENTARZY.