Izba Pielęgniarek "wyraż głęboki sprzeciw i niesmak w związku z wykorzystaniem oryginalnego wizerunku czepka pielęgniarskiego".

Pielęgniarstwo a media.

 

PROTEST

                    

                     Szanowny Pan
                         Stanisław Janecki
                           Redaktor Naczelny 
                              Tygodnika „WPROST"

 

Szanowny Panie Redaktorze,

 

Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zmuszona jest wyrazić głęboki sprzeciw i niesmak w związku z wykorzystaniem oryginalnego wizerunku czepka pielęgniarskiego w ilustracji zamieszczonej na okładce numeru 46 Waszego Pisma z dnia 15 listopada 2009r.

Czepek pielęgniarski  jest symbolem naszego zawodu, posiadającym wieloletnią  tradycję i szacunek . Stąd też jego użycie w  co najmniej   trywialnym   kontekście  , a dodatkowo -dla  ilustracji materiału nie  mającego związku z pielęgniarstwem – odebrane zostało jako przejaw lekceważenia, budzący uzasadniony sprzeciw. Oczekujemy  iż  Redakcja odniesie się do tego  niefortunnego kroku zamieszczając  stosowny anons .

 

Przewodnicząca
Okręgowej Rady
Warszawskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych

(-) Ewa Przesławska

Zobacz również:

9 listopada 2009 roku - Pielęgniarka na okładce "Wprost". Zapraszam do dyskusji nad kształtowaniem wizerunku pielęgniarki przez media. 27 KOMENTARZY.

14 października 2009 roku - Opracowania i komentarze redakcyjne -  Uroczysty strój pielęgniarki i położnej. 21 KOMENTARZY.