Informacja w sprawie zapisów w rozporządzeniu nowelizującym rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 30 sierpnia 2009 roku.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

 

 

W dniu 17 listopada 2009 roku projekt zmian w przedmiotowym rozporządzeniu omawiała Rada Konsultacyjna  Agencji Oceny Technologii Medycznych. Odbyła się tam burzliwa dyskusja w zakresie liczby podopiecznych, przebywających pod jednym adresem (DPS) przypadających na jedną pielęgniarkę wykonującą świadczenia w ramach opieki długoterminowej. Kontrowersje wzbudził pułap 15 chorych na jedną pielęgniarkę.

W dniu wczorajszym, czyli 19 listopada br. Kierownictwo ministerstwa zdrowia zatwierdziło przedmiotowe rozporządzenie. 

Na jedną pielęgniarkę wykonującą świadczenia w ramach opieki długoterminowej ma przypadać:

  • do 6 pacjentów przebywających pod różnymi adresami;
  • do 12 pacjentów przebywających pod jednym adresem.

Teraz musimy czekać na oficjalne informacje w NASZEJ SPRAWIE.

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek

20 listopada 2009, godz. 13.30

 

Zobacz także:

18 listopada 2009 roku - Z redakcyjnej poczty - pielęgniarka zadaniowa: To tylko obiecanki! Ja tam swoje wiem . . . 10 KOMENTARZY.