Informacje z posiedzenia sejmowej komisji zdrowia dotyczące kontraktowania świadczeń pielęgniarskich w formie "zadaniówki' oraz opieki długoterminowej w 2010 roku. 3 KOMENTARZE.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

Informacja dotycząca posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 17.12.2009 r.

Uczestnicy:
- Doradca Prezydenta
- Posłowie Komisji Zdrowia
- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
- Przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych
- Przedstawiciele NFZ
- Przedstawiciele Komisji ds kontraktowania przy NRPIP
- Przedstawiciele Zw. Zawodowych Piel. I Poł.
- Przedstawiciel NIK
- Konsultanci Krajowi: z zakresu Opieki Długoterminowej i Opieki Hospicyjno-Paliatywnej
- Przedstawiciele KZPNZOZ – Porozumienie Śląskie – Prezes i V-ce Prezes;


I. Informacje i odpowiedzi na pytania kierowane do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia:

1.Ilość pacjentów objęta opieką zadaniową w Polsce:
- od 0 do 40 pkt w skali Barthel – 13.726
- od 45 do 60 pkt w skali Barthel – 7.130

2. Ilość świadczeniodawców z którymi NFZ zawarł umowy (na 2009) na „zadaniówkę” – 426; w   tym 118 posiadało umowy na „zadaniówkę” i opiekę długoterminową domową.

3. Koszty poniesione na opiekę zadaniową w 2009 r.:
- od 0 do 40 pkt w skali Barthel – 148 mln 356 tys.
- od 45 do 60 pkt w skali Barthel – 131 mln 468 tys.


II. W dniu 17.12.2009 Pani Minister podpisała nowelizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Na stronie Ministerstwa zostanie opublikowane w 21.12.2009 r. (do tej pory nie zostało opublikowane - przypis redakcji Portalu).

Zawarte zmiany (te które zostały omówione) dotyczące opieki domowej to;
- skala Barthel do 40 pkt,
- brak dodatkowych procedur do kwalifikacji pacjenta,
- jeden etat przeliczeniowy pielęgniarki: 6 pacjentów (różne miejsca zamieszkania) oraz 12 pacjentów (ten sam adres zamieszkania). 

III. Kontraktowanie w 2010 roku:
1. Aneksowanie umów na opiekę długoterminową i „zadaniówkę” na okres od 01.01.2010 do 28.02.2010.
2. Negocjowane stawki zależą od Oddziałów - nie ma wytycznych z Centrali mówiących o ujednoliceniu stawki.
3. Wiemy, że wartość kontraktów jest pomniejszona o 6% wartości kontraktu z roku 2009.
4. W drugiej połowie stycznia 2010 r. ukażą się materiały konkursowe.
5. Pacjenci z „zadaniówki” (od 0 do 40) mają zapewnioną ciągłość opieki - Pieniądze są dla nich zapewnione;
6.Podmiot realizujący świadczenie musi spełniać wszystkie wymogi i wówczas nie ma przeciwwskazań do zawarcia z nim umowy.
7.Dla pacjentów którzy przechodzą z „zadaniówki” do długoterminowej opieki domowej zostaną przesunięte środki w wysokości 149 mln.- zapewnienie MZ.

IV. Metody inwazyjne i nieinwazyjne dotyczące zakładów stacjonarnych zostały doprecyzowane w rozporządzeniu – więcej informacji na ten temat nie podano. Zakładom zarzucono nieprecyzyjny dobór pacjentów najprawdopodobniej spowodowany oceną skali Barthel.


Przekazuje D.Horodyńska i B.Drzazga.

 


 

PS. Do końca roku nie będę wysyłał mailingu. W okresie świąteczno - noworocznym, sprawy zawodowe schodzą na dalszy plan. Wobec powyższego na Portalu zamieszczać będę tylko informacje mające duże znaczenie dla naszej grupy zawodowej. Zaczniemy "z kopyta" od 4 stycznia 2010 roku.

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek