Pielęgniarka opieki długoterminowej. Zobacz opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych chorych i niepełnosprawnych w sprawie rozporządzenia MZ. 1 KOMENTARZ.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

 

Konsultant Krajowy w opinii do projektu rozporządzenia MZ   w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej podkreśla:

  • określenie górnej granicy liczby pacjentów, którymi może opiekować się jedna pielęgniarka jest bezpieczne pod warunkiem, że będzie wdrożone indywidualne obliczanie czasu opieki, a to wymagało by odejścia od rozliczania świadczeń  w ujęciu tzw. "osobodnia";
  • w DPS realizowanie świadczeń pielęgniarskich jednorazowo dla 15 osób "być może będzie możliwe" pod warunkiem, że świadczenia pielęgnacyjno - opiekuńcze wykonywane będą przez opiekunów. Również w tym przypadku nie wiadomo o jaki "zakres świadczeń pielęgniarskich" chodzi.
  • brak w rozporządzeniu definicji pojęć: "pielęgnacja", "opieka", "świadczenia pielęgniarskie", "opieka długoterminowa";
  • Prezes NFZ zmodyfikował skalę Barthel mimo, że nie ma ku temu "żadnego merytorycznego i prawnego" powodu.

Mariusz Mielcarek

Zobacz opinię Konsultanta w całości . . . 

 

Zobacz także:

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.