"MOBBING W ŚRODOWISKU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH" - Kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych. Warszawa, 25 lutego 2010 roku. 2 KOMENTARZE.

Szkolenia pielęgniarek.

Mobbing w środowisku pielęgniarek i położnych

I. „Mobbing w środowisku pielęgniarek i położnych" - część teoretyczna trwa 1,30 godz.

1. Pojęcie, zakres i skutki mobbingu: terminologia, definicje, opis zjawiska, przyczyny, fazy, skutki mobbingu - psychiczne, zdrowotne i społeczne,
2. Narzędzia, metody i taktyki wykorzystywane w praktykach mobbingowych, portret mobbera, szczególna pozycja ofiary mobbingu,
3. Specyfika mobbingu w zakładach opieki zdrowotnej,
4. Przeciwdziałanie mobbingowi: sposoby radzenia sobie z mobbingiem, gdzie szukać pomocy.
5. Aspekty prawne.

II. „Mobbing w środowisku pielęgniarek i położnych", część praktyczna, trwa 4 godz., 50 min.

· Ćwiczenia uczą rozpoznawania w praktyce sytuacji mobbingowej,
· Ćwiczenia uczą praktycznego radzenia sobie w sytuacji mobbingu

Szczegółowe informacje - 022/423-25-34

Zobacz:

26 czerwca 2006 roku - Kończy się śledztwo w sprawie uporczywego dręczenia pielęgniarek w częstochowskim szpitalu na Tysiącleciu. Prokuratura zarzuciła jednej z przełożonych stosowanie mobbingu wobec podwładnych.

Zobacz także:

Konferencja - pozyskiwanie środków krajowych i funduszy europejskich dla pozarządowych organizacji pielęgniarskich. Warszawa, 26 lutego 2010 roku.

Oferta bezpłatnych kursów językowych (j. angielski i niemiecki) oraz podstawowej obsługi komputera dla pielęgniarek z województwa lubelskiego, które ukończyły 50 rok życia.

Uwaga! Wolne miejsca na kursie specjalistycznym dla pielęgniarek „Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą”.