Pielęgniarstwo w DPS a zapisy Zarzadzenia Prezesa NFZ w sprawie opieki długoterminowej. 7 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

 

Od dwóch tygodni realizujemy świadczenia w pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej zgodnie z wymogami Zarządzenia Nr 84/2009/DSOZ.  Praktyka odsłania niedorzeczność szczegółowych zapisów tego dokumentu. Wprowadzony nowy wymóg informowania Dyrektora NFZ o przyjęciach, wypisach i zgonach pacjentów jest doskonałym przykładem całkowitego oderwania się przedstawicieli NFZ od realiów systemu i  budowania w swoim urzędzie świątyni biurokracji.
Równocześnie w całym Zarządzeniu nieustannie przewija się motyw o bezwzględnym posłuszeństwie i niewoli wobec lekarza poz. Dokonując analizy dokumentów prawnych z dziedziny ochrony zdrowia i pielęgniarstwa z ostatnich kilkudziesięciu lat  trudno znaleźć podobne kuriozum. Czytając spokojnie treść  Zarządzenia można porównać jego styl do  dokumentów z poprzedniej epoki politycznej, które nieustannie przypominały nam obywatelom o przewodniej roli partii.
Ministerstwo Zdrowia od lat nie potrafiło rozwiązać problemu zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców DPS. Czytając nowe zapisy w Zarządzenia  Nr 93/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.12.2009 r. wreszcie widać pomysł, jak decydenci zamierzają się z tym tematem uporać. Pielęgniarki, które odważą się objąć opieka długoterminową domową mieszkańców DPS, będą  zobligowane do dwukrotnie wyższego obciążenia pracą /do 12 pacjentów/ , a za taką  pracę  otrzymają istotnie niższe wynagrodzenie. Czyli reasumując nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien dobrowolnie podjąć się takiej pracy. I w ten cudowny  sposób Pani Minister wraz Panem Prezesem rozwiążą  trudny problem, a zaoszczędzone środki przeznaczą dla ukochanych biednych lekarzy lub innych znajomych króliczka.

Za chwilę NFZ  rozpocznie procedurę konkursów lub aneksowania umów w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Nasze kochane Samorządy wraz z Konsultantem Krajowym nie wynegocjowały wskaźników populacyjnych dotyczących zapotrzebowania na opiekę domową a tym samym nie zadbały o poziom środków   przeznaczonych w planie NFZ na realizację świadczeń w tym zakresie.
Musimy więc dalej same walczyć o równość w systemie ochrony zdrowia, zarówno dla wszystkich grup pacjentów  jak i dla wszystkich grup zawodowych.

Inicjatorzy ogólnopolskiej akcji PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH