Przeczytaj tekst wystąpienia przewodniczącej OZZPiP podczas manifestacji - XI Wielka Manifa. Zapraszam do dyskusji nad celowością wikłania pielęgniarstwa w tego typu przedsięwzięcia poprzez wygłaszanie tez: "LEKARZ PRACUJE, PIELĘGNIARKA SŁUŻY"; "BY PRAWA ZOSTAŁY ZAGWARANTOWANE TAKŻE NAM KOBIETOM, I NASZYM CÓRKOM".

Pielęgniarstwo.

 

Każdy atak na instytucje broniące prawa do godnego życia i uczciwej płacy powinien rozbić się o potężny protest masowy. Zawsze kiedy organizacje pozarządowe i inne podmioty broniące praw człowieka stają się obiektem ataków, cierpi na tym demokracja i wolność. O Godności Polaków  świadczy Nasze poczucie solidarności. Musimy  rozumieć, że jeśli gdziekolwiek złamana zostanie godność człowieka, prawo do godnej pracy i płacy, nikt nie będzie mógł czuć się bezpieczny . Spokojny o swoją rodzinę i miejsce pracy. Atak na godność i prawa człowieka zawsze dotyczy każdego z nas, bez względu na to gdzie i kogo dotknął bezpośrednio.
Precedensowy proces pielęgniarek w Łodzi był właśnie takim atakiem. Kobiety broniące swojego prawa do godnego życia i uczciwej płacy, zostały skazane i okrzyknięte winnymi. Według rządu powinny przecież być wdzięczne  za pracę.

Kobiety z Łodzi to przykład współczesnych kobiet niezłomnych. Wolą iść do więzienia niż przegrać walkę, o godność swoją i swoich koleżanek. Straciły prace, środki do życia, i pewne jutro, aby spełnić wolę swoich koleżanek ze szpitala i zaprotestować przeciwko łamaniu ich praw.

Pielęgniarki nie angażują się wprost w walkę sufrażystek czy feministek.
Jednak w życiu codziennym wielokrotnie dochodzi do sytuacji, że są traktowane gorzej ze względu na płeć.
Dominująca świadomość społeczna,  ustawia kobietę w służebnej roli zarówno w pracy, jak i w domu.
I za tą służebną  postawę , nie wypada jej pobierać godziwego wynagrodzenia. Wpaja się nam, że jest to Misją kobiety, powołaniem, a nie pracą, która winna przynosić wymierny dochód.
Kiedy kobiety, upominają się o dostrzeżenie ich wysiłku i wyrażenie tego uznania w  wynagrodzeniu, zostają ukarane. To spotkało nasze koleżanki z Łodzi.
Za to samo, mężczyźni- lekarze, nie usłyszeli zarzutów.

"WPŁACENIE GRZYWNY JEST PRZYZNANIEM SIĘ DO WINY"
''POLSKIE PIELEGNIARKI WALCZĄ O SWOJE PRAWA W STRASBURGU
"LEKARZ PRACUJE, PIELĘGNIARKA SŁUŻY"

„NIE PROSIMY O SPECJALNE PRZYSŁUGI
NIE PROSIMY O SPECJALNE PRZYWILEJE
NIE PROSIMY O SPECJALNE USTAWODAWSTWO
ŻĄDAMY SPRAWIEDLIWOŚCI
ŻĄDAMY RÓWNOŚCI

BY CYWILNE I POLITYCZNE PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ LEKARZOM ZOSTAŁY ZAGWARANTOWANE TAKŻE NAM, PIELĘGNIARKOM

BY CYWILNE I POLITYCZNE PRAWA KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ MĘŻCZYZNOM ZOSTAŁY ZAGWARANTOWANE TAKŻE NAM KOBIETOM, I NASZYM CÓRKOM”

Dorota Gardias
Przewodnicząca OZZPiP

Warszawa 7 marca 2010 roku

Zobacz także:

Czy liderzy polskich związków zawodowych pielęgniarek i położnych są liderami? Skoro za ich plecami zamiast rzesz związkowców . . . przygnębiająca pustka? Jak jest ranga związków pielęgniarek w naszej społeczności zawodowej? W sytemie ochrony zdrowia? Także w poszczególnych zakładach pracy? 73 KOMENTARZE.