Nie wiedziałeś, że 7 kwietnia 2010 roku ma się odbyć zorganizowana przez OZZPiP ogólnopolska manifestacja pielęgniarek i położnych? Nic straconego. Właśnie ją odwołano. "Jest to kolejny gest dobrej woli, gest na rzecz dialogu wobec rządu . . ."(???).

Związki zawodowe pielęgniarek i połoznych.

 

Szczegóły . . .

 

Zobacz także:

7 marca 2010 roku - Przeczytaj tekst wystąpienia przewodniczącej OZZPiP podczas manifestacji - XI Wielka Manifa. Zapraszam do dyskusji nad celowością wikłania pielęgniarstwa w tego typu przedsięwzięcia poprzez wygłaszanie tez: "LEKARZ PRACUJE, PIELĘGNIARKA SŁUŻY"; "BY PRAWA ZOSTAŁY ZAGWARANTOWANE TAKŻE NAM KOBIETOM, I NASZYM CÓRKOM". 19 KOMENTARZY.

27 luty 2010 rok - Czy liderzy polskich związków zawodowych pielęgniarek i położnych są liderami? Skoro za ich plecami zamiast rzesz związkowców . . . przygnębiająca pustka? Jak jest ranga związków pielęgniarek w naszej społeczności zawodowej? W sytemie ochrony zdrowia? Także w poszczególnych zakładach pracy? 80 KOMENTARZY.