Zobacz w jakich dziedzinach pielęgniarstwa MZ zamierza dofinansować specjalizacje w 2010 roku. Zobacz jakie specjalizacje będą dofinansowane w Twoim województwie!

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2010.

Ministerstwo zdrowia, "mając na względzie zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia", przygotowuje corocznie materiał dotyczący „priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania ze środków Funduszu Pracy”, który wypracowywuje z Naczelną Radą PiP,  CKPPiP. Ten dokument stanowi podstawę do ogłoszenia w przetargu jakie specjalizacje zamierza dofinansować w danym województwie ministerstwo zdrowia. Taki dokument MZ opublikowało na swojej stronie internetowej w dniu 24 marca 2010 roku.

Zobacz jakie specjalizacje pielęgniarek i położnych zamierza dofinansować w 2010 roku Ministerstwo Zdrowia. Zobacz w jakich województwach zamierza dofinansować konkretne dziedziny pielęgniarstwa.

Mariusz Mielcarek

Chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę pocztową bieżące informacje w zakresie dofinansowanych specjalizacji 2010? Jakie specjalizacje zamierza dofinansować MZ w 2010 roku. W jakich dziedzinach? W jakich województwach? O ogłoszonych postepowaniach przetargowych? O ich wynikach? Jakie podmioty będą je prowadzić? Zapisz się tutaj.

Zobacz także:

Aktualności według działów - dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych

7 luty 2010 roku - Informator redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych - Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2010. Ten informator cztało ponad 3600 osób.