Informator redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych – Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2010. 3 KOMENTARZE.

7 min czytania
AktualnościDofinansowane specjalizacje

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu specjalizacyjnym dla pielęgniarek i położnych to spory wydatek, ponad 5 tys. złotych. 

W jaki sposób powyższe koszty znacznie zmniejszyć?

Odpowiedź jest prosta: 'załapać się’ na specjalizację dofinansowaną z środków publicznych. Dofinsowanie do specjalizacji funkcjonuje od roku 2006.

Odpowiedź na pytanie: jak się na taką specjalizację dostać? to już nie jest taka prosta jak na pierwsze pytanie.

Obecnie w Polsce jest kilkadziesiąt podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Od Uniwersytetów Medycznych po ośrodki szkoleniowe prowadzone przez osoby fizyczne.

Zobacz jaką specjalizację mogą odbyć pielęgniarki a jaką położne. O tym pisalisaliśmy w Gazecie Pielęgniarki i Położnej nr 5  – strona 12. O kontrowersjach, ktore wzbudza wykaz specjalizacji dla pielęgniarek i specjalizacji dla położnych pisałem w wystąpieniu do MZ, którego treść opublikowano w Gazecie Pielęgniarki i Położnej nr 4 – strona 11.  

Warto podkreślić, że o środki finansowe na dofinansowane specjalizacje  ubiegają się nie poszczególne pielęgniarki i położne lecz organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka lub położna musi 'tylko’ złożyć wniosek do odpowiedniego ośrodka szkoleniowego, czyli takiego który będzie prowadził dofinansowaną specjalizację.

’Tylko’? A skąd ma wiedzieć, który ośrodek taką dofinansowaną specjalizację będzie prowadził?

Dzięki procedurze rozdysponowywania środków finansowych na dofinansowane specjalizacje rozpoczynające się w danym roku, poszczególna pielęgniarka i położna musi składać wniosek o przystąpienie do specjalizacji do danego ośrodka szkoleniowego nie jako 'w ciemno’. Najlepiej jak jest zainteresowana daną specjalizacją to powinna złożyć wniosek do kilku ośrodków szkoleniowych. Wtedy zwiększa prawdopodobieństwo 'załapania się’ na dofinansowaną specjalizację. 

Dlaczego? Zmusza ją do tego procedura rozdysponowywania środków finansowych na szkolenia specjalizacyjne.

Po krótce opiszę jak ona wygląda na przykładzie 2010 roku.

Minister Zdrowia ogłosił w obwieszczeniu z dnia 9 grudnia 2009 roku, że dofinansowane specjalizacje rozpoczynające się 2010 roku zostaną dofinansowane w wysokości 4 337 złotych na jedno miejsce szkoleniowe. Natomiast limit miejsc dofinansowanych ustalono na 1850. 

Poniżej tekst przedmiotowego obwieszczenia ministra zdrowa. 

 

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych
oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego
ze środków Funduszu Pracy w roku 2010

Na podstawie art. 10w ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217) ogłasza się,
co następuje:

1) limit miejsc szkoleniowych dofinansowanych ze środków Funduszu Pracy dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2010 roku wynosi 1850;

2) kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2010 roku wynosi nie więcej niż 4 337 zł.

 

MINISTER ZDROWIA

Podsumujmy: mamy 1850 miejsc na specjalizacjach dofinasowanych, rozpoczynających się w 2010 roku. Każde miejsce szkoleniowe zostanie dofinansowane kwotą 4 337 złotych. 

Następnie MZ ogłosi przetarg w celu rozdysponowania środków finansowych na specjalizację. W tym przetargu konkurują pomiędzy sobą podmioty prowadzące szkolenia specjalizacyjne.

Proste! Przetarg się odbędzie i będziemy wiedzieli, który z podmiotów będzie prowadził dofinansowane specjalizacje. I złożymy do jednego z nich wniosek o przystąpienie do szkolenia specjalizacyjnego.

Nie tak szybko. Nie zapominajmy, że przetarg prowadzą urzędnicy ministerstwa zdrowia.

Na przykład w 2009 roku przetarg ogłoszono w . . . . . . . . kwietniu. Cztery miesiące 2009 roku przeleciały. Wynik przetargu ogłoszono w maju. 21 maja.

W wyniku przetargu wyłoniono organizatorów dofinansowanych specjalizacji dla 1 325 miejsc szkoleniowych. Na 1850. Dlaczego nie na wszystkie miejsca? Bowiem nie na wszystkie rodzaje specjalizacji, które zamierzało dofinansować w 2009 roku ministerstwo zdrowia w danym województwie    byli organizatorzy, którzy chcieliby je prowadzić. Te i inne 'proceduralne’ wymogi spowodowały, że była potrzeba ogłoszenia kolejnego przetargu aby rozdysponować pozostałe 525 miejsc szkoleniowych.

Ogłoszono kolejny przetarg. W czerwcu 2009 roku. A czas leci. Znów nie wybrano organizatorów wszystkich specjalizacji, ktore zamierzano dofinansować w 2009 roku. Ostatni przetarg (piąty -na 25 miejsc szkoleniowych) ogłoszono  w dniu 17 października 2009 roku, a jego wynik ogłoszono w już w dniu 29 października. Proszę zwrócić uwagę 17 października i 29 października. Czyli można szybko przeprowadzić procedurę przetargową. Ogłoszenie i wynik postępowania. Krótki czas do ogłoszenia następnego ogłoszenia przetargu. Ale urzędnicy ministerstwa zdrowia mają przecież . . . wakacje! Wynik drugiego postępowania przetargowego ogłoszono w dniu 24 czerwca 2009 roku. Kolejny przetarg ogłoszono po wakacjach . . . w dniu 1 września. Pierwszy przetarg pod koniec kwietnia, plus przerwa wakacyjna i pół roku z głowy. A pielęgniarki i położne czekają.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że   ministerstwo zdrowia, 'mając na względzie zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia’, przygotowuje corocznie materiał dotyczący „priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania ze środków Funduszu Pracy”, który wypracowywuje z Naczelną Radą PiP,  CKPPiP. Ten dokument stanowi podstawę do ogłoszenia w przetargu jakie specjalizacje zamierza dofinansować w danym województwie ministerstwo zdrowia. Powyższy dokument obowiązujący na 2009 rok, ministerstwo zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej w dniu . . . . 25 lutego 2009 roku. A czas leci. Natomiast taki dokument dotyczący roku 2010 MZ opublikowało jeszcze później bo w dniu . . . 24 marca br.

Teraz przechodzimy do sprawy kosztów jakie poniesie konkretna pielęgniarka w związku z odbywaniem specjalizacji w 2010 roku. Jedynym kryterum w postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert składanych przez poszczególnych oferentów jest cena!  Jej wysokość nie mogła w 2009 roku przekroczyć 5 500 zł. Oferty z wyższą ceną są przez komisję przetargową odrzucane.

Wobec powyższego wysokość kosztów poniesionych przez pielęgniarkę na dofinsowanej specjalizacj będzie zależała od ceny za jaką prowadzić będzie specjalizację dany organizator. Kwota powyżej 4 337 zł ustalona jako cena specjalizacji będzie musiała zostać pokryta przez uczestnika specjalizacji. W sytuacji kiedy organizator szkolenia wyłoniony w postępowaniu przetargowym w 2009 roku ustalił cenę na 5 500 to pielęgniarka  musiała dopłacić z własnych środków finansowych kwotę 1 163 zł. Natomiast jeśli cena specjalizacji wynosi równe 4 337 lub poniżej tej kowty to pielęgniarka nie zapłaciła za specjalizację ani jednej złotówki!

Przeanalizujmy konkretne ceny za dofinansowane specjalizacje w 2009 roku. Analiza wykazuje, że obydwie sytuacje opisane powyżej miały miejsce. I taka, że pielęgniarka nie poniosła żadnych kosztów i taka, że dopłaciła ponad 1 163  złote.

Kwestia odpłatności za dofinansowane specjalizacje często pojawiała się w obszarze zainteresowania redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych. Temat ten również poruszyliśmy w Gazecie Pielęgniarki i Położnej nr 4 – strona 12.

Poniżej przedstawiam wybrane dane w zakresie ceny za dofinansowaną specjalizację w 2009 roku w zależności od dziedziny pielęgniarstwa i organizatora. 

Piel. ratunkowe –  5 287, 4 337, 4 500, 4 250, 5 300

Piel. zachowawcze – 5 437, 4 497, 3 997, 4 337

Piel. onkologiczne –  5 437, 4 531, 4 200, 5 300

Piel. opieki długoterminowej – 5 390,  4 337, 5 200, 5 000, 5 450

Piel. położnicze –  5 200, 5 400, 4 000, 4 700, 5 500

Piel. psychiatryczne – 5 287, 5 400, 5 000, 4 800

Piel. anestezjologiczne i iom –  5 500,  4 890, 5 200, 4 337

Piel. rodzinne –  5 237, 5 087

Piel. pediatryczne – 5 437,  5 200, 4 337

Piel. opieki paliatywnej – 5 220, 5 500

Piel. kardiologiczne –  4 200, 4 637, 5 450

Piel. operacyjne –  4 000, 5 200, 5 200

Piel. neonatologiczne –  4 000, 4 250, 4 900, 5 300

Piel. chirurgiczne – 4 300, 5 500, 4 337

Piel. epidemiologiczne –  5 300

Piel. ginekologiczne – 5 100

Zobacz w jakich dziedzinach pielęgniarstwa oraz w jakich województwach dofinansowano specjalizacje w 2009 oraz 2008 roku.

Myślę, że bardzo pomocna w poszukiwaniu organizatorów dofinansowanych specjalizacji 2010 może okazać się informacja o organizatorach, którzy uzyskali środki finansowe na prowadzenie dofinansowanych specjalizacji w 2009 roku. Przydatna także będzie informacja o organizatorach, którzy startowali w przetargach ale przedmiotowych srodków finansowych nie uzyskali. Może uda im się pozyskać te środki w 2010 roku? Analiza tych informacji przyda się w celu zdobycia wiedzy o organizatorach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, bo tak jak pisałem na wstępie informatora – najlepiej jak pielęgniarka lub położna zainteresowana daną specjalizacją złoży wniosek do kilku ośrodków szkoleniowych, wtedy zwiększa prawdopodobieństwo 'załapania się’ na dofinansowaną specjalizację. 

Zobacz wyniki postępowań przetargowych w 2009 roku (zawierają adresy organizatorów):

Przetarg pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty.

Zobacz wyniki postępowań przetargowych w 2008 roku (zawierają adresy organizatorów):

Przetarg pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty.

Warto podkreślić, że MZ praktycznie nie podnosi kwoty dofinansowania miejsca szkoleniowego (2010, 2009 – 4 337 zł; 2008 – 4 215 zł; 2007,2006 – 4 120 zł) oraz limitu miejsc szkoleniowych (2010, 2009 – 1850 miejsc; 2008, 2007,2006 – 1800 miejsc). 

Poniżej prezentujemy dane* w zakresie liczby osób, które w poszczególnych latach ukończyły szkolenia specjalizacyjne (nie jest to jednoznaczne, że zdały egzamin państwowy). 

Rok  –  pielegniarki / położne

2000 – 2405 / 351

2001 – 471 / 32

2002 – 143 / –

2003 – 486 / 25

2004 – 870 / 22

2005 – 1052 / 117

2006 – 1692 / 115

2007 – 1922 / 142

2008 – 1918 / 100

razem  10.959 / 904

*inf. opracowana na podstawie danych CKPiP

Kwestię postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu wyłonienie uczestników dofinansowanej specjalizacji konkretnego organizatora szkolenia specjalizacyjnego poruszę wkrótce.  

Mariusz Mielcarek

Chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę pocztową bieżące informacje w zakresie dofinansowanych specjalizacji 2010? Jakie specjalizacje zamierza dofinansować MZ w 2010 roku. W jakich dziedzinach? W jakich województwach? O ogłoszonych postepowaniach przetargowych? O ich wynikach? Jakie podmioty będą je prowadzić? Zapisz się tutaj.

Zobacz także:

20 września 2009 roku – Dalszy ciąg sprawy 'BANKU PYTAŃ’ na specjalizację pielęgniarek i położnych. CKPPiP opublikowało przykładowe testy z 13 dziedzin pielęgniarstwa z sesji wiosennej 2009 roku. 2 KOMENTARZE. 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8012 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Siatka płac pielęgniarek - wiceminister zdrowia poprze podwyżki dla pielęgniarek.

2 min czytania
Wiceminister zdrowia: będę głosował za ustawą, którą do sejmu skierował związek pielęgniarek Obecny wiceminister zdrowia pan Waldemar Kraska, podczas wywiadu udzielonego w…
Aktualności

Czy zamrażanie tkanki tłuszczowej działa?

3 min czytania
W klinikach medycyny estetycznej jest dostępnych coraz więcej zabiegów wspomagających proces odchudzania. Przy zrzucaniu zbędnych kilogramów podstawą są oczywiście dieta i odpowiednia…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Wynagrodzenia pielęgniarek - dlaczego większość sejmowa już nie kocha ustawy związku pielęgniarek?

3 min czytania
Sejmowa debata nad ustawą autorstwa związku pielęgniarek ukazuje znaczącą zmianę w podejściu do projektu ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek W pierwszym artykule redakcyjnym…
Komentarze