Zjazd okręgowy pielęgniarek i położnych odwołał kolejną przewodniczącą izby pip w trakcie trwania kadencji. Po Opolu tym razem odowłano przewodniczącą izby w Łodzi.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

25 marca 2010 odbył się XXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. Podjęto Uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdań z działalności ORPiP, OKRPiP , OSPiP i Orz PiP za okres styczeń – grudzień 2009,
- zatwierdzenia budżetu OIPiP w Łodzi na rok 2010 oraz prowizorium budżetowego na I kwartał 2011,
- w sprawie zagospodarowania nadwyżki bilansowej za rok 2009.

Na Zjeździe odwołano Przewodniczącą ORPiP p. Krystynę Walewską. W wyniku nowych wyborów powołano na stanowisko Przewodniczącej ORPiP panią mgr Zofię Komorowską. Z powodu braku kworum Zjazd nie został skończony. Dodatkowe spotkanie Zjazdu ustalone zostało na 22 kwietnia br.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
„Kimkolwiek, będziecie w życiu, jakiekolwiek
wybierzecie powołanie - zawód czy stan - pamiętajcie,
że podstawowym powołaniem człowieka jest
- BYĆ CZŁOWIEKIEM”
Jan Paweł II

 

Odnosząc się do słów Jana Pawła II wyrażam głęboką nadzieję, iż przesłanie to znajdzie swoje odbicie w czasie mojej działalności - nowo wybranej Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, a także w naszym codziennym życiu. Nawiązując do poświęceń i wyrzeczeń związanych z trudnym i pracowitym okresem poprzedzającym Zjazd - pragnę podziękować Wszystkim, którzy obdarzyli mnie mandatem zaufania i oddali na mnie swój głos podczas ostatniego niełatwego XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. Zmiany, które zaszły skłoniły nas wszystkich do refleksji i podsumowań ostatnich wydarzeń. Złożyło się to wszystko akurat na półmetku V Kadencji – i na pewno pojawiły się związane z tym nowe oczekiwania, wyzwania i marzenia.... Niestety żadne z nich nie będą mogły być spełnione bez pomocy otaczających nas ludzi – Wszystkich Was Szanowne Koleżanki i Koledzy - których pomoc, współpraca, zaangażowanie i wytrwałość w pracy na rzecz samorządu są tak ważne i tak potrzebne.
Mam nadzieję, iż będę mogła w nowej roli spełniać powierzone mi zadania z korzyścią dla środowiska pielęgniarek i położnych, jak również zrobię wszystko co możliwe, by wizerunek samorządu zawsze postrzegany był jako ostoja i koło napędowe w rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa jako największej grupy zawodowej.
Wszystkim Państwu oraz sobie samej - życzę zadowolenia z dokonanego wyboru, owocnej współpracy i mądrych - przemyślanych decyzji.
Nasze wspólne działania zarówno polityczne, ekonomiczne, społeczne i zawodowe winny w pełni zrealizować zadania statutowe samorządu. Przynależność do naszej organizacji obliguje do dobrego i rozważnego działania. Jednak aby dobrze działać potrzeba ludzi, których powołaniem jest być człowiekiem.
Zapraszając do współpracy - Tego Wam życzę i za To Wam gorąco dziękuję.

Przewodnicząca OPRiP w Łodzi
mgr Zofia Komorowska

Powyższa informacja, opublikowana w dniu 7 kwietnia 2010 roku, pochodzi ze strony internetowej izby pip w Łodzi.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Prasa i radio - BUNT W IZBIE PIELĘGNIAREK! Pielęgniarki i położne odwołały z funkcji . . . . przewodniczącą okręgowej izby. Gdzie? W Opolu. Zobacz informacje w tej sprawie. Ten artykuł cztało prawie 2 500 osób. Skomentowano 13 razy.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych - od stycznia wyższe składki członkowskie i wynagrodzenie przewodniczących okręgowych izb pielęgniarek i położnych do 11 tysięcy złotych. I prezesa Naczelnej Izby PiP do ponad 13 tysięcy złotych. Ten artykuł cztało prawie 5 500 osób. Skomentowano 89 razy.