Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej zaprasza na konferencję, której tematyka będzie obejmować najbardziej aktualne zagadnienia w pracy pielęgniarki opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Pielęgniarstwo opieki palatywnej i hospicyjnej.

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej oraz Komitetu Organizacyjnego mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na IV Konferencję Naukową

"W zgodzie z tradycją, otwarci na nowe wyzwania medycyny XXI wieku"

która odbędzie się w Poznaniu w dniach 18-20 czerwca 2010 roku.

Tematyka Konferencji obejmować będzie najbardziej aktualne zagadnienia w pracy zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Poruszone zostaną tematy z zakresu zarówno postępowania objawowego u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, jak i innymi postępującymi, zagrażającymi życiu chorobami. Omówione zostaną zagadnienia z zakresu psychoonkologii oraz psychologii końca życia, opieki duchowej, trudne codzienne problemy w pracy pielęgniarki opieki paliatywnej. Uczestnicy IV Konferencji Naukowej będą mieli okazję zapoznania się z aktualnymi osiągnięciami na polu medycyny paliatywnej.
Wykłady wygłoszone zostaną przez zaproszonych wybitnych nauczycieli opieki paliatywnej z przodujących Hospicjów w kraju.
Przedstawione zostaną wyniki własnych badań i obserwacji oraz będzie możliwość wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Konferencji.
Życzymy wielu pozytywnych wrażeń naukowych służących wzbogaceniu swojej wiedzy przydatnej w codziennej pracy zawodowej.

Szczególy na stronie internetowej Konferencji . . .


Łączymy wyrazy szacunku.

Mgr Wiesława Piotrowska Prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak
W imieniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa
Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej
W imieniu Komitetu Organizacyjnego