Interpelacja poselska w sprawie przyznania pielęgniarkom i położnym dodatkowego urlopu zdrowotnego oraz ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Waruni pracy i wynagradzania pielęgniarek i położnych.

   

Interpelacja do minister zdrowia i minister pracy i polityki społecznej w sprawie propozycji wprowadzenia dodatkowego urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych.

Szanowna Pani Minister,

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w całym kraju podejmują apele w sprawie przyznania pielęgniarkom i położnym dodatkowego urlopu zdrowotnego.

Urlop zdrowotny przyznawany jest dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zleconego leczenia. Pielęgniarki i położne domagają się wprowadzenia tego rodzaju świadczenia dla siebie, ze względu na trudne obowiązki, jakie wykonują w zakresie swoich zawodowych czynności, które mogą rzutować negatywnie na ich stan zdrowia.

Pani Minister, proszę, w związku z powyższym o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1.Dlaczego pielęgniarkom i położnym nie przysługuje urlop zdrowotny?

2.Czy i kiedy resort rozważy możliwość wprowadzenia pow. świadczenia dla pielęgniarek i położnych?


Z poważaniem

Poseł
Henryk Siedlaczek

 


.

Interpelacja do minister zdrowia i minister pracy i polityki społecznej w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Szanowna Pani Minister,

Służba zdrowia to jedna z najniżej opłacanych branż gospodarki. W porównaniu z resztą badanych Polaków, płace pielęgniarek i położnych były niższe o ok. 33%. Co dziesiątka z nich zarabia miesięcznie ok. 1550 zł. netto.

Według danych, zebranych w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2009, pielęgniarki zarabiały na poziomie 2.300 zł. Nieco lepiej wynagradzane były położne. W porównaniu z pielęgniarkami zarabiały one o ok.  200 zł. więcej.

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2009r. , ustalono przeciętne miesięczne wynagrodzenie w lipcu 2009r. w kwocie 3335,18.

W obliczu tak rażących dysproporcji w zarobkach trudno dziwić się rozgoryczeniu pielęgniarek i położnych, a także ich propozycji podniesienia minimalnego wynagrodzenia do poziomu 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
Określenie minimalnego wynagrodzenia na tym poziomie odpowiadać będzie posiadanym kwalifikacjom zawodowym, nakładowi pracy oraz zakresowi odpowiedzialności, jaki towarzyszy pracy pielęgniarek i położnych.

Pani Minister, w związku z powyższym, kieruję do Pani następujące pytania:

1.Czy i  kiedy  planuje się zwiększenie  płac pielęgniarek i położnych?

2.Czy możliwe będzie zwiększenie w przyszłości tych płac do poziomu 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw?


Z poważaniem

Poseł
Henryk Siedlaczek

Odpowiedzi na powyższe interpelacje opublikujemy po ich ogłoszeniu

.

Zobacz także:

Akcje Społeczne Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych

Ustawa reguluje jakie prace wykonywane przez pielęgniarki i położne to prace o szczególnym charakterze. Ale pracodawcy oszukują! Sprawdź dlaczego! Oraz jakie ma to konsekwencje dla pielęgniarek i położnych.

"Do piekła trafi ten, kto powie, że przez ostatnie dwa lata pielęgniarki nie dostały żadnych podwyżek" - mówi minister zdrowia Ewa Kopacz. Dodaje także, że "pacjent nie będzie zakładnikiem". A tak po za tym to nie ma zrozumienia wśród pielęgniarek . . . No to przyjmujemy zapisy do piekła? 75 ZGŁOSZEŃ DO PIEKŁA.

OPRACOWANIA I KOMENTARZE REDAKCYJNE

DYSKUSJE NA PORTALU